Kariéra u Státní veterinární správy

Nastartujte svou pracovní kariéru v oblasti státního dozoru nad ochranou zdraví a pohody zvířat nebo veterinární hygieny.

 

Státní veterinární správa je organizací zřízenou na základě Veterinárního zákona jako správní úřad v resortu Ministerstva zemědělství. Svou činnost vykonává prostřednictvím Ústřední veterinární správy SVS se sídlem v Praze, třinácti krajských veterinárních správ SVS a Městské veterinární správy v Praze SVS.

 

Nosné pilíře SVS tvoří oblast ochrany zdraví a pohody zvířat a veterinární hygiena.

 

Pracovní pozice jsou koncipovány jako služební místa, na která se vztahuje zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě.

 

Proč vstoupit do státní služby u Státní veterinární správy      

 

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dnů placeného služebního volna ze zdravotních důvodů ročně
 • 1 den placeného volna na zajištění soukromých záležitostí ročně
 • příspěvek na stravování formou stravenek
 • platový postup v 11. – 13. platové třídě dle získaných atestací
 • osobní ohodnocení odpovídající pracovním výsledkům a pracovnímu nasazení
 • díky rozprostření poboček po celé ČR široké možnosti uplatnění v preferovaném regionu
 • možnost zkráceného úvazku, případně pružné pracovní doby
 • jistota práce matkám při návratu z rodičovské dovolené – vstřícný přístup umožňující sladění pracovního a rodinného života
 • příležitost k celoživotnímu vzdělávání a k odborného růstu – až 6 dnů hrazeného studijního volna ročně
 • podpora při získání atestací, včetně úhrady nákladů
 • možnost profesního a kariérního postupu v rámci resortu i v rámci státní služby (možnost státních zaměstnanců přecházet mezi služebními úřady)
 • zahraniční kurzy BTSF (Better Training for Safer Food) probíhající v různých státech EU pro státní zaměstnance provádějící kontroly potravin a krmiv, zdraví a pohody zvířat
 • krátkodobé stáže na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu
 • v některých krajích možnost získání ubytování za výhodnou cenu

 

Podívejte se na aktuální nabídku služebních míst na Úřední desce na webu SVS.

 

Nechcete-li vstoupit do státní služby, ale láká vás dočasně si vyzkoušet práci státního dozoru v oblasti veterinární péče a rozšířit si znalosti i v této sféře, sledujte nabídku pracovních míst. Jedná se o pozice v pracovním poměru, nejčastěji jako zástup za dočasně nepřítomného státního zaměstnance. V tomto případě není nutné vstupovat do služebního poměru, ale i přesto dočasně užívat výhod státního zaměstnance a do budoucna máte pro vstup do služebního poměru dveře otevřené.

 

Vzory dokumentů pro přihlášení a informace k průběhu výběrových řízení u SVS naleznete na: https://www.svscr.cz/kariera/.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person