Aktuální pracovní příležitosti


AKTUÁLNÍ nabídky volných míst pro absolventy zaslané zaměstnavateli naleznete na Úřední desce.

 

Nabídky zaslané do listopadu 2015 zůstávají archivované níže s popisem i datem uveřejnění.


INSPEKTOR JAKOSTI /
Břeclav

(11.11.2015)

Pracovní náplň
• kontrola funkčnosti metrologických zařízení, činnosti údržby a zaměstnanců ve vztahu k jakosti
• zakládání a archivace písemností v rámci systému jakosti a HACCP
• účast při externích kontrolách státních dozorových orgánů
• kontrola dodržování jakosti produkce, postupů při manipulaci s produkty
• kontrola dodržování správné výrobní a hygienické praxe včetně sanitačních postupů

 

Požadujeme
• ukončené SŠ/VŠ vzdělání potravinářského směru
• praxe v oboru (tato pozice je vhodná pro absolventy VŠ)
• znalost problematiky systému řízení jakosti a HACCP
• znalost platné legislativy v potravinářství
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
• samostatnost, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost

 

Nabízíme
• perspektivní zaměstnání v úspěšné a dynamické firmě
• možnost seberealizace a odborného rozvoje
• dobrý pracovní tým a příjemné pracovní prostředí
• zaměstnanecké benefity

 

Místo výkonu práce
• Břeclav / pekárna
Pracovní úvazek
pracovní poměr na dobu určitou - jedná se o zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
Nástup ihned


Kontaktní osoba
Mgr. Iveta Švarcová
Cejl 504/38, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: 545 518 710
E-mail: Svarcovai@penam.cz

 

 

Animal Technician – behavioural studies in rodents

(9.11.2015)

Company Description:
The International Clinical Research Center (ICRC) of St. Anne's University Hospital in Brno is a new-generation research center focusing on the pathogenesis of diseases including finding new methods, technologies and medicaments for effective prevention, early diagnostics and individualized treatment.
With more than 200 researchers, new technologies and EU grant application support, ICRC is a top Central European research center. We focus on research and development mainly in the fields of cardiovascular and neurological diseases. In both areas we partner with world-class research centers and universities.

Join us as Animal Technician for behavioural studies in rodents.
Make ICRC the next step in your career.

We seek a highly motivated individual to join an EU-funded research project within research platform of Animal Center.
The Animal Center (AC) has been created to support scientists in their in vivo research and in vivo experimental design, mainly, but not exclusively, in the fields of cardiology and neurology.
Possible animal models include pigs, sheep, rabbits, rats, and mice. In addition to appropriate facilities for animal care, the animal center is a complex facility with on-site technology as well as staff offering know-how and expertise. It also supports researchers in writing protocols for the Ethical Committee and related authorization.

 

Job description:
• perform functional behavioral testing in rodents (rats and mice) in the setting of a large laboratory,
• under minimal supervision, develop and conduct reliable testing for outcomes measurement in sensory, motor and memory functions in rodents, collect and analyse experimental data,
• identify potential problems in experimental techniques and find solutions,
• train other lab members in (some) experimental techniques,
• provide assistance in dosing and blood collection procedures,
• provide assistance in preparing and restraining animals for surgery, during anesthesia and post-operative care,
• help check animal behaviour and health

 

Our requirements:
• minimum 2 years of relevant experience with behavioural testing in rodents and in working with scientific staff to support in vivo research for a robust scientific program,
• familiarity with statistical and research methodology,
• working under standard operating procedures (SOPs)
• ability to manage both day-to-day operations as well as project work in a fast-paced environment,
• ability to work both independently and in a collaborative team setting,
• ability to work in a multifunctional scientific team environment,
• willingness to attend training courses (also in other countries) and openess to learn new techniques,
• fluency in English,
• according to some projects, holiday/weekend/evening working hours might be required.

 

We offer:
• cooperation with researchers from different fields of interest
• excellent environment for science
• work in a facility shared by ICRC and the Brno Masaryk University
• training locally and abroad

 

Candidates are invited to send their CV as well as a cover letter accompanied by a resume indicating details of their professional experience specifying in particular experience in behavioural studies (tests carried out and instruments used) to ales.pacner@fnusa.cz .

 

By responding to this invitation and/or sending your CV and any other personal materials to St. Anne's University Hospital, you consent to the collection, processing and storage of your personal data in accordance with Act No. 101/2000 Coll., the protection of personal data. You are providing St. Anne's University Hospital with these data solely for the purpose of mediating employment, the period however being no longer than one year from submitting. Should you not reclaim the materials submitted by you, they will be discarded after the period has expired.

 

 

Odborný pracovník - hodnotitel oddělení OHL

(3.11.2015)
Profil pracovního místa:

• Odborné vedení revizních řízení o změně výše a podmínek úhrady léčivých přípravků hrazených v ambulantní péči
• Odborné hodnocení stanovení nebo změny výše a podmínek úhrady léčivých přípravků vstupujících do úhradové regulace
• Hodnocení vysoce inovativních léčivých přípravků
• Vypracovávání odborných dokumentů (např. hodnotící zprávy a rozhodnutí)
• Hodnocení terapeutické zaměnitelnosti léčivých přípravků: posouzení bezpečnosti, účinnosti a postavení v klinické praxi
• Hodnocení klinických studií a základní orientace v předložených farmakoekonomických podkladech
• Aktivní práce se související legislativou
• Komunikace s odbornými lékařskými společnostmi
• Příprava podkladů pro Seznam hrazených přípravků
• Komunikace s právníky, administrativou a dalšími pracovníky týmu sekce CAU


Požadujeme:

• VŠ – farmacie, medicína
• Počítačová gramotnost – Microsoft Office, práce s internetem
• Schopnost samostatně organizovat práci, sledovat stav správních řízení, adekvátně a včas reagovat na podání účastníků řízení
• Analytické myšlení, schopnost formulovat a prezentovat závěr k posuzované problematice
• Znalost anglického jazyka
• Znalost správního řádu výhodou
• Schopnost orientace v odborné literatuře vč. databází, vyhledání klinických studií, doporučených terapeutických postupů apod.
• Samostatnost
• Zájem o problematiku regulace léčivých přípravků
• Ochota vysokého pracovního nasazení
• Komunikační dovednosti


Nabízíme:

• Zajímavou a originální odbornou práci v oboru regulace léčiv
• Možnost dalšího profesního růstu a seberealizace
• Další odborné a jazykové vzdělávání
• Firemní benefity (příspěvky na rekreaci, kulturu a sport, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky)
• Jednosměnný provoz bez služeb s pružnou pracovní dobou
• 5 týdnů dovolené


Další důležité informace:

• Předpokládaný nástup: 1. 12. 2015 nebo dle dohody
• Úvazek: 40 hod./týden
• Jedná se o zástup za MD/RD stávající zaměstnankyně
• Platové podmínky: 13. platová třída
• Pracoviště: Brno, Praha


Kontakt

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Andrea Golová
Šrobárova 49 / 48
100 41 Praha–Vinohrady
Česká republika
Telefon: +420 272 185 905

 

 

Nutritional data specialist

(30.10.2015)

Baví tě administrativní práce chceš denně využívat svoji perfektní angličtinu? Znáš problematiku výživy zvířat a chceš své znalosti využít v novém zaměstnaní?

Právě hledáme na pozici Specialista na nutriční data.

 

Náplň práce:
Zajištění správnosti nutričních údajů a správnosti technického označení na obalech a nutričních informací (off-line a on-line) včetně přísad a živin
Správa databáze a koordinace překladů informací o produktech
Sledování kvality produktů společnosti a konkurenčních firem
Zajištění Výživového průvodce
Komunikace napříč společností
Spolupráce s technickými a vědeckými specialisty

 

Požadujeme:
Znalost problematiky výživy zvířat
Min. bakalářský titul v oboru veterina, farmacie, biochemie
Minimum dva roky zkušeností na pozici veterinář, výživa zvířat nebo obdobné
Výborná znalost anglického jazyka podmínkou!
Znalost práce s Excelem
Výborné organizační dovednosti

 

Nabízíme:
5 týdnů dovolené
Sick days
Stravenky a volnočasové benefity

 

Kontakt: kristyna.smutna@grafton.cz

 

 

 

Veterinární inspektor – odborný rada

(19.10.2015)

Veterinární inspektor – odborný rada v oddělení péče o pohodu zvířat v sekci KVS SVS pro Plzeňský kraj Ústřední ředitel Státní veterinární správy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo veterinární inspektor – odborný rada v oboru služby 58 – Potravinářská výroba a péče o potraviny a 59 – Veterinární péče.

 

Místem výkonu služby je Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, okres Rokycany. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru
na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. leden 2016.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. – 13. platové třídy. Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:
- činnost veterinárního inspektora podle veterinárního zákona – titul MVDr.
- činnost na úseku zdraví a pohody zvířat.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit
žadatel, který:

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst. 1 písm. a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle §
26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 mě síce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není - li žadatel státním občanem České republiky;
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolského diplomu s titu lem MVDr.). Při podá ní žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.


K žádosti dále žadatel přiloží:
a) strukturovaný profesní životopis,
b) motivační dopis.
Vzory dokumentů jsou dostupné na http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-6.aspx.

 

Bližší informace o služebním místě poskytne:
MVDr. Václav Poláček, v.polacek.kvsp@svscr.cz, tel. 377333826
MVDr. Marek Svoboda, m.svoboda.kvsp@svscr.cz, tel. 377333827
Helena Rybová, h.rybova@svscr.cz, tel. 377333832

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 13. listopadu 2015, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy, Družstevní 13, 301 00 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu epodatelna.kvsp@svscr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID z5d8b62. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat" a slovy „Výběrové řízení na služební místo veterinární inspektor – odborný rada v oddělení péče o pohodu zvířat sekce KVS SVS pro Plzeňský kraj".

 

 

 

Veterinární inspektor (pracoviště Děčín a Žatec)

(13.10.2015)

Sekce Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústěcký kraj nabízí absolventům Veterinární a farmaceutické univerzity (titul MVDr.) volná pracovní místa na pozici veterinární inspektor (odborný rada).

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení s podrobnostmi naleznete zde:

http://eagri.cz/public/web/svs/uredni-desky/oblasti-urednich-desek-svs/kvs-ustecky-kraj/?dtype=OSM

https://portal.isoss.cz/irj/portal/anonymous/eosmlistpublic#/home

 

 

Specialista pro výzkum a vývoj (vhodné pro absolventy)

(30.9.2015)
Společnost mcePharma s.r.o. (www.mcepharma.com) hledá uchazeče na nově otevřenou pozici Specialista výzkumu a vývoje multikomponentních a multifunkčních excipientů.

 

Náplň práce:
− jedinečnou možnost participovat na novém projektu vývoje a zavedení výroby excipientů,
− cestování na světové farmaceutické trhy, práce na mezinárodních projektech,
− moderní pracovní prostředí a moderní pracovní vybavení,
− multikulturní pracovní prostředí,
− perspektivní a dlouhodobou spolupráci,
− možnost profesního i osobního růstu.

 

Požadujeme:
− VŠ, fakulta farmacie, přírodních věd nebo chemicko-technologická, vhodné pro absolventy,
− znalost anglického jazyka, schopnost ústní a telefonické komunikace,
− řidičský průkaz sk. B.,
− znalost práce na PC,
− komunikativnost a spolehlivost,
− schopnost samostatného řešení úkolů,
− vysoké pracovní nasazení, flexibilitu.

 

Nabízíme:
− jedinečnou možnost participovat na vývojovém projektu,
− práci na mezinárodních projektech, cestování na mezinárodní farmaceutické trhy,
− moderní pracovní prostředí a moderní pracovní vybavení,
− aktivní využití anglického jazyka,
− multikulturní pracovní prostředí,
− perspektivní a dlouhodobou spolupráci,
− možnost profesního i osobního růstu.

 

Pracovní podmínky:
− mzdové ohodnocení dle praxe uchazeče,
− firemní stravování, stravenky, firemní doprava z Ostravy.

 

Místo výkonu práce: Bílovec (v blízkosti Ostravy)
Termín nástupu: ihned/dle dohody

 

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu společnosti mcePharma s.r.o..: job@mcepharma.com
V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem. Pokud Vás nebudeme kontaktovat do tří týdnu, nebyl/a jste zařazen/a do výběrového řízení.

 

 

Business development manager s AJ

(30.9.2015)

IMCoPharma a.s. (www.imcopharma.com) je česká společnost zabývající se transferem farmaceutických technologií a exportem surovin, která v současné době hledá schopné uchazeče/ky na pozici:
Business development manager s AJ (vhodné pro absolventy)

 

Náplň práce:
Jedná se o pozici v zahraničním obchodě v kolektivu spolupracovníků z oddělení marketingu, obchodu a nákupu, s komunikací s obchodními partnery z celého světa a s možností neustálého profesního růstu.

 

V průběhu prvních tří měsíců:
- Seznámení se s problematikou, zahájení aktivní komunikace, strukturalizace obchodních případů.
Po zapracování:
- Osobní, telefonická a emailová komunikace s klienty v anglickém jazyce.
- Řešení a řízení stávajících projektů a jejich realizace.
- Nové akvizice – projekty – se řeší kolektivně pod vedením nadřízeného.
- Účast na výstavách popř. B2B konferencích v zahraniční (EU) za účelem vyhledávání nových obchodních příležitostí a partnerů, první analýza jejich portfolia produktů a služeb.
- Cestování na světové farmaceutické trhy, práce na mezinárodních projektech.

 

Požadujeme:
- VŠ, fakulta farmacie, přírodních věd nebo chemicko-technologická, vhodné pro absolventy,
- znalost anglického jazyka, schopnost ústní a telefonické komunikace,
- řidičský průkaz sk. B.,
- znalost práce na PC,
- komunikativnost a spolehlivost, schopnost samostatného řešení úkolů,
- vysoké pracovní nasazení, flexibilitu.

 

Nabízíme:
- Motivující ohodnocení v závislosti na schopnostech plnit svěřené úkoly,
- prémie v závislosti na ekonomických výsledcích celé firmy,
- práci na mezinárodních projektech, cestování na mezinárodní farmaceutické trhy,
- moderní pracovní prostředí a moderní pracovní vybavení,
- aktivní využití anglického jazyka,
- multikulturní pracovní prostředí,
- perspektivní a dlouhodobou spolupráci,
- možnost profesního i osobního růstu.

 

Pracovní podmínky:
- mzdové ohodnocení dle praxe uchazeče,
- firemní stravování, stravenky, firemní doprava z Ostravy.

 

Místo výkonu práce: Bílovec (v blízkosti Ostravy)
Termín nástupu: ihned/dle dohody

 

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis společně s motivačním dopisem. Pokud Vás nebudeme kontaktovat do tří týdnu, nebyl/a jste zařazen/a do výběrového řízení.
Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu společnosti IMCoPharma : volnemisto@imcopharma.com

 

 

 

Farmaceut/farmaceutka pro nemocniční lékárnu

(14.9.2015)

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru farmaceuta/farmaceutku pro nemocniční lékárnu.

 

Nabízíme
• perspektivní a stabilní zaměstnání v nemocniční lékárně, odlišné od řady lékáren komerčního charakteru (např. v přípravě léčiv pro nemocniční pacienty, laboratorní činnosti)
• možnost zaměstnání i na zkrácený úvazek, např. při mateřské dovolené
• náborový příspěvek
• farmaceutům zařazeným do specializační přípravy finanční příspěvky na vzdělávací akce a studijní volno
• 11. – 13. platovou třídu
• dovolená 25 dnů
• zvýhodněnou cenu ubytování
• zaměstnanecké benefity
   – příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitis
   – příspěvek na penzijní připojištění
   – příspěvek na sportovní aktivity (poukázky na rehabilitační oddělení nemocnice, příspěvek na pronájem tělocvičen, poukazy do bazénu...)
   – výhodný telefonní tarif pro zaměstnance a jeho rodinu
   – příspěvek na závodní stravování, stravování ve vlastní jídelně

 

Požadujeme
• absolventa farmaceutické fakulty, nebo farmaceuta se specializovanou způsobilostí podle zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, nebo zařazení do specializačního vzdělávání
• trestní bezúhonnost.

 

Zájemci předloží písemnou žádost o zaměstnání a životopis, které musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení, titul zájemce
• datum narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• informace o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedených požadavků
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• telefonický a e-mailový kontakt.

 

Vaše žádosti v písemné podobě očekáváme na adrese: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, personální oddělení, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč nebo v elektronické podobě na adrese personalni@nem-tr.cz.
Telefonní kontakt pro případ konzultace daného pracovního místa: 568 809 643.

 

 

Brigáda v administrativě pro AMAX

(10.9.2015)

PRAXE - BRIGÁDA - ADMINISTRATIVA
Společnost AMAX je moderní a dynamická společnost, která je na trhu již 13. rokem.
Hledáme posily pro naše zákaznické oddělení. Připoj se k nám, získej zkušenosti a k tomu si vydělej třeba na dovolenou...
Žádné slibované bonusy, garantovaná fixní mzda 80Kč/hod

Náplň práce:
• kontakt se stávajícími i novými zákazníky
• administrativní činnost, práce s PC
Požadujeme:
• komunikační a prezentační dovednosti
• příjemný hlas a vystupování
• uživatelská znalost práce na PC

Nabízíme:
• možnost získání školní praxe - prohloubení obchodních a marketingových dovedností
• flexibilní pracovní dobu PO-PÁ i víkendy, s volbou směny
• garantovaná mzda 80Kč/hod
• brigádníkům vyplácíme jako benefit STRAVENKY!
• moderní pracovní prostředí v centru Brna a Hodonína (klimatizované kanceláře, pitný režim, odpočinková místnost)
• snadná dostupnost z vlakového i autobusového nádraží

 

Nástupní termín: dohodou, možnost i dlouhodobé brigády

 

Místo výkonu práce: centrum Brna, Orlí 17 a centrum Hodonína, Národní Třída 18a
V případě zájmu nám zašli svůj životopis nebo se k nám přijď podívat na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ! KAŽDOU STŘEDU V 16:00 HOD TI RÁDI UKÁŽEME BUDOUCÍ PRACOVIŠTĚ.

 

Kontakt:
AMAX, s.r.o., sídlo firmy - Orlí 17, Brno, pobočka - Hodonín, Národní třída 18a
Email: praxe@amaxsro.cz
Telefon: 544 529 940, www.amaxsro.cz, www.facebook.com/amaxsro

 

 

 

Kariéra v evropských institucích

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) vyhlásil výběrové řízení na úřednické pozice (AD – 5) pro vysokoškolsky vzdělané zájemce. Jedná se o výběrové řízení všeobecně zaměřené. Do konku se mohou hlásit i studenti posledního ročníku bakalářského studia, kteří obdrží Bc. diplom nejpozději 31. 7. 2015. Úspěšný laureát může získat kontrakt na dobu neurčitou.

 

Veškeré další informace naleznete na stránkách EPSO (www.eu-careers.eu) či na webové stránce Národního kontaktního místa MZV. Přihlášky se podávají elektronicky přes webovou stránku EPSO. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 21. dubna 2015 ve 12:00 hod bruselského (i českého) času.

 

Národní kontaktní místo uvítá informaci o podání přihlášky a případném postupu do dalšího kola, kdy může žadatelům poskytnout informace k výběrovému řízení a v případě úspěšného přijetí na rezervní seznam nabízí pomoc při hledání volné pozice.

 

Mgr. Zuzana Marková

Národní kontaktní místo

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Praha

kontaktní emailová adresa: nkm@mzv.cz

 

 

 

Nabídka národních a mezinárodních stáží

- online mezinárodní internship job board založený v roce 2003 s podporou Evropské komise

- web nabízí zdarma na výběr z více než 5000+ stáží po celém světě

- sledujte na Globalplacement.com

 

 

Stáž pro studenty na Ministerstvu zemědělství

Ministerstvo zemědělství nabízí možnost absolvování odborné bezpříspěvkové stáže dle studijního zaměření. Cílem je prohloubení a aplikace znalostí nabytých studiem v kontextu při praxi ve státní správě. Student bude seznámen s chodem ministerstva prostřednictvím zapojení do běžné agendy příslušného útvaru a např. i plněním samostatných úkolů pod vedením zkušených pracovníků.

 

V případě zájmu si vyberte vhodné pracoviště - http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/o-ministerstvu/organizacni-struktura/

 

Následně kontaktujte písemně personální odbor staz@mze.cz, který dle možností ministerstva zajistí vaše umístění.

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person