Prospěchové stipendium

Podmínky získání stipendia

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentovi za vynikající studijní výsledky, který podal žádost v termínu stanoveném děkanem.

Podmínky přiznání

- získání minimálního požadovaného počtu kreditů pro postup do dalšího roku studia
- všechny zápočty a zkoušky musí být splněny na "první pokus"
- u uznaných předmětů doložit jejich vykonání v řádném termínu
Studijní průměr se počítá jako vážený průměr.

Jak podat žádost

Žádost o přiznání prospěchového stipendia je ke stažení zde.
Žádosti za akademický rok 2018/19 se podávají v termínu od 19.8. do 6.10.2019.

Žádost si nejprve stáhněte do počítače a teprve potom ji vyplňujte, nevyplňujte v prohlížeči.

V žádosti v položkách Akademický rok a Rok studia vyplňujte aktuální rok, který teď studujete (tj. 2019/20).
Žádost vyplňte, uložte si kopii do souboru s názvem "PST_vaše osobní číslo.pdf" a tuto kopii odešlete jako přílohu z Vašeho školního e-mailu - https://login.microsoftonline.com na e-mail stipendia@vfu.cz.

Jako předmět zprávy uveďte "Žádost o PST". 
Po úspěšném přijetí žádosti e-mailem dostanete vždy potvrzovací e-mail. (obvykle do týdne)
 
Studijní průměr zjistíte v portálovém rozhraní IS/STAG v menu Moje studium - Průběh studia v položce Výsledky studia.

Výše stipendia

Výše prospěchového stipendia za akademický rok 2018/19 je stanovena Rozhodnutím děkana/děkanky fakulty - FVL, FVHEFaF

 

Výše prospěchového stipendia pro FVL za akademický rok 2018/19 je stanovena takto:

  • kategorie I. (průměr 1,00)                 25.000,- Kč
  • kategorie II. (průměr 1,01 - 1,25)       20.000,- Kč
  • kategorie III. (průměr 1,26 - 1,50)      15.000,- Kč

Výše prospěchového stipendia pro FVHE za akademický rok 2018/19 je stanovena takto:

  • kategorie I. (průměr 1,00)               25.000,- Kč
  • kategorie II. (průměr 1,01 - 1,25)     20.000,- Kč
  • kategorie III. (průměr 1,26 - 1,50)    15.000,- Kč

Výše prospěchového stipendia pro FaF za akademický rok 2018/19 je stanovena takto:

  • kategorie I. (průměr 1,00)                 8.000,- Kč
  • kategorie II. (průměr 1,01 - 1,10)       7.500,- Kč
  • kategorie III. (průměr 1,11 - 1,25)      4.000,- Kč
  • kategorie IV. (průměr 1,26 - 1,50)       1.500,- Kč 

Výplata stipendia

Prospěchové stipendium se vyplácí jednou ročně (zpětně), v průběhu listopadu.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.

Prospěchové stipendium za akademický rok 2017/18 bylo vyplaceno k 17.10.2018.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person