Ubytovací stipendium

 

Podmínky získání stipendia

Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který
- studuje v prezenční formě studia
- studuje v prvním studijním programu
- nepřekročil standardní dobu studia
- nemá místo trvalého pobytu v okrese Brno-město
- podal žádost v termínu stanoveném rektorem

 

Jak podat žádost

Žádost se podává pomocí elektronického formuláře v portálovém rozhraní IS/STAG VFU Brno.
Po přihlášení do portálu zvolte v horní navigační liště záložku Moje studium, v následně otevřené stránce v levém navigačním sloupci vyberte položku Moje údaje. Zde po vyplnění bankovního účtu můžete podat žádost o ubytovací stipendium. Podání elektronické žádosti je umožněno pouze v termínu stanoveném rozhodnutím rektora. 
Žádost se podává v IS/STAG pouze jednou, na začátku nebo v průběhu studia. Překontrolujte si proto, zda máte požádáno!
Pro 1. ročníky - po podání žádosti přejde žádost do stavu "Čeká se na ověření matrikou SIMS". Matrika se ověřuje až v druhé polovině listopadu, teprve potom přejde žádost do stavu "dostává stipendium" - pokud máte dle sims nárok nebo zamítnutí s udáním důvodu.
Až po ověření matrikou studentů vám budou vydávána rozhodnutí o přiznání nebo zamítnutí ubytovacího stipendia.

Žádosti na akademický rok 2019/20 se podávají v termínu od 5.8. do 25.10.2019.

 

Výše stipendia

Výše ubytovacího stipendia byla pro akademický rok 2019/20 stanovena na 600,- Kč měsíčně.Prorektorem pro vzdělávání byla stanovena výše ubytovacího stipendia na období říjen až prosinec 2018 na 1.055,- Kč měsíčně.

 

Výplata stipendia

Ubytovací stipendium se vyplácí čtvrtletně - v polovině ledna, dubna a července.
Studentům dsp se stipendium vyplácí v polovině ledna, dubna, července a října.
Stipendia se vyplácejí na čísla bankovních účtů, která jsou uvedena v IS/STAG.


Stav platby v portálovém rozhraní IS/STAG:
stav Neuhrazeno přejde v Uhrazeno až poté, co ekonomický systém VFU získá informaci z vaší banky, že platbu obdržela.
Tzn. že můžete mít stipendium na svém účtu a platba bude ještě jako neuhrazena :-)


Ubytovací stipendium za období říjen až prosinec 2019 bylo vyplaceno k 9. 1. 2019

Ubytovací stipendium za období leden až březen 2019 bylo vyplaceno k 2. 4. 2019 

Ubytovací stipendium za období duben až červen 2019 bylo vyplaceno k 1. 7. 2019

Ubytovací stipendium za období červenec až září 2019 pro dsp studenty bylo vyplaceno k 1. 10. 2019

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person