Harmonogram pro předubytování a ubytování

  • Podávání žádostí současných studentů 11. 3. – 22. 4. 2019
  • Zpracování pořadníků do 10. 5. 2019
  • Předubytování uspokojených studentů 13. 5. – 17. 5. 2019 
  • Podávání odvolání neuspokojených studentů z pořadníků do 21. 6. 2019
  • Podávání žádostí studentů nastupujících prvních ročníků 8. 7. – 4. 8. 2019
  • Zpracování žádostí nastupujících 1. ročníků, dodatečně podaných žádostí současných studentů a odvolání do 14. 8. 2019  
  • Dodatečně přijatí studenti ihned po zápisu - individuálně
  • Studenti DSP individuálně – dle možností   
  • Termíny ubytování budou upřesněny dodatečně dle zahájení akademického roku 2019 - 2020
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person