Termín pro podání žádosti o ubytování na ak. rok 2019-20 a návod podání žádosti elektronickou cestou pro studenty budoucích prvních ročníků

  1. Po obdržení vyrozumění o přijetí ke studiu na VFU Brno je možné si podat žádost o ubytování na kolejích na ak. rok 2019-20
  2. Otevřete si stránky www.vfu.cz - odkazy – ISKaM Kolejní systém
  3. Zmáčknout tlačítko: PŘIHLÁSIT
  4. Přihlásíte se po zadání svého příjmení a rodného čísla do systému ISKaM, Informace pro budoucí první ročníky o podávání žádostí o ubytování na a...
  5. Příjmení bude napsáno s diakritikou a počátečním velkým písmenem
  6. Rodné číslo bude napsáno bez lomítka, jako jedna řada čísel
  7. Zobrazí se: INFORMACE O KLIENTOVI
  8. V levé části obrazovky zmáčknout tlačítko STAV ŽÁDOSTI
  9. potom tlačítko PODAT ŽÁDOST
  10. Po těchto úkonech zmáčknout tlačítko ODHLÁSIT a žádost je podaná.

Termín pro podání žádosti o ubytování 8. 7. - 4. 8. 2019

Vyrozumění o kladném či záporném stanovisku obdržíte po zpracování žádostí písemně na adresu svého trvalého bydliště nejpozději do 15. 8. 2019.

Spolu s tímto vyrozuměním obdržíte i další pokyny pro ubytování popř. odvolání se proti zamítnutí Vaší žádosti o ubytování.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person