Návod na podávání žádostí elektronickou cestou

Otevřete si stránky www.vfu.cz - odkazy – ISKaM Kolejní systém

 

Zmáčknout tlačítko : PŘIHLÁSIT

 

Vyplníte uživatelské jméno a heslo, které Vám bylo přiděleno při nástupu ke studiu.

 

Zobrazí se: INFORMACE O KLIENTOVI

 

V levé části obrazovky zmáčknout tlačítko STAV ŽÁDOSTI

 

potom tlačítko PODAT ŽÁDOST

vybrat preferovanou kolej a pokud jste končící ročník – OZNAČIT – po označení se přičte příslušný počet bodů dle kritérií.

 

Po těchto úkonech zmáčknout tlačítko ODHLÁSIT a žádost je podaná.

 

Pokud bude mít student prospěchové kritérium, budou mu přičteny body na základě seznamu dodaného studijním oddělením příslušné fakulty.
Studenti současných prvních ročníků si mohou studijní prospěch doložit až po ukončení ak. roku, nejpozději však 28. 6. 2019.

 

POKUD BY STUDENT DO ŽÁDOSTI O KOLEJE UVEDL NEPRAVDIVÉ ÚDAJE, BUDE JEHO ŽÁDOST VYŘAZENA Z POŘADNÍKU ŽADATELŮ O KOLEJE PRO AK. ROK 2019-20.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person