Otevření PC místnosti

Dne 27.9.2005 byla na KSK, Králova 45 otevřena nová PC místnost

Slavnostního otevření se zúčastnil rektor VFU Brno prof. RNDr.Václav Suchý DrSc., děkan FVL prof. MVDr. Miroslav Svoboda, kvestor VFU Brno ing.Jaroslav Černý, vedoucí CIT ing. Karel Zatloukal, ředitelka kolejí Ludmila Horáčková a zástupce fi. AutoCont Brno pan Libor Vejpustek.Za ubytované studenty byl přítomen pan Jan Muller a několik zahraničních studentů.

Nová počítačová místnost s padesáti počítačovými sestavami slouží nejen studentům ubytovaným na KSK, Králova 45, ale všem studentům VFU Brno. Na těchto PC mohou studenti používat bezplatně připojení k internetu. Přesná pravidla používání PC místnosti a provozní doba jsou vyvěšeny na úřední desce kolejí.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person