Termíny ubytování pro studenty VFU Brno

Termíny ubytování pro studenty VFU Brno

pro ak. rok 2018-19 na VŠ koleji KSK, Králova 45, Brno


10. 9. 2018 - 14. 9. 2018
denně 9.00 – 12.00 hod. 13.00 – 15.30 hod.

 

při ubytování student:

  • předloží 2 ks fotografie
  • zaplatí si ubytovací kauci ve výši 2000,- Kč (mimo studentů, kteří ji hradili již v ak. roce 2017-18 a mají rezervovaný pokoj)
  • zaplatí 500,- Kč zálohu za čipovou kartu
  • předloží číslo účtu, ze kterého bude probíhat inkaso kolejného v ak. roce 2018-19 a souhlas s inkasem kolejného ve prospěch účtu VFU Brno.

 

Pokud tak student neučiní ihned při nástupu, musí jej předložit nejpozději do 30. 9. 2018, jinak s ním bude ukončena smlouva o ubytování.

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person