Možnosti připojení

Centrum informačních technologií poskytuje na kolejích dva druhy připojení:

 

1) Drátové (kabelové) připojení

  • Uživatel, který je řádně zaevidován v kolejním systému (ISKaM) má možnost připojit vlastní počítač do kolejní sítě. Poskytování a cena za připojení se řídí Provozním řádem.
  • Po připojení počítače je nutné provést přihlášení a registraci dle návodu na stránce Registrace počítače na kolejích.
  • Požadavky na počítač uživatele: síťová karta typu Ethernet a nastavená automatická konfigurace protokolem DHCP. Dále je potřeba si opatřit datový kabel UTP.
  • Uživatel kolejní sítě je povinen se seznámit a dodržovat Směrnici rektora č. ZS 3/2011, Přístup a pravidla užívání počítačů a počítačové sítě pro studenty na VFU Brno.
  • Na každém pokoji jsou obvykle aktivní dvě datové zásuvky. V případě, že je na pokoji ubytováno více osob a není dostatek aktivních zásuvek, je povoleno použití vlastního síťového prvku typu přepínač (switch). Připojování jiných aktivních síťových prvků (například WiFi routerů) bez souhlasu střediska CIT není dovoleno. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat. Pokud se chcete bezdrátově připojit, využijte oficiální síť eduroam, viz níže.
  • CIT VFU zajišťuje pouze provoz počítačové sítě, nikoli podporu uživatelům a jejich počítačů a zařízení.

2) Bezdrátové připojení (WiFi)

Bezdrátovou sítí eduroam jsou pokryty tyto prostory kolejí:

  • všechna patra bloku B (od září 2016, posílení signálu na v říjnu 2018)
  • všechna patra bloku A (od srpna 2017, posílení signálu v únoru 2019)
  • počítačová místnost v přízemí.

S ohledem na nepravidelné rozmístění vysílacích bodů, nelze garantovat dostatečné pokrytí všech pokojů.

 

Kam dál:

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person