Registrace počítače na kolejích

Jak zaregistrovat svůj počítač?

 1. Připojte počítač kabelem do zásuvky na pokoji.
 2. Spusťte internetový prohlížeč a otevřete libovolnou webovou stránku.
 3. Pokud se nic nestane, nebo vidíte chybovou hlášku, zadejte ručně adresu https://koleje.vfu.cz
 4. Budete přesměrování na registrační formulář, vyplňte formulář: váš VFU login, vaše VFU heslo.
 5. Potvrďte registraci a vyčkejte přibližně 20 minut, ověřte funkčnost připojení na libovolné stránce.

Registrace se provádí každý akademický rok znovu.

 

 

How to register your computer at Kounic dormitories

 1. Plug computer into the data socket, using UTP cable, in your room.
 2. Run your web browser and open some website.
 3. If nothing happens, or error occurred, open website https://koleje.vfu.cz
 4. Fill in the registration form: your VFU login and VFU password.
 5. Confirm registration and wait approx. 20 mins.
 6. Test if the connectivity is working using any website.
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person