CRP 3+

 

Rozvojový projekt na rok 2016

Marketingová strategie moravských škol: MU, MENDELU, UP, UTB, VFU a VUT

 

 

Cíle projektu:

  1. Spolupráce odborníků ze sféry mezinárodní propagace a marketingu na jednotlivých univerzitách
  2. Vytvoření společné marketingové strategie (použití pro přípravu online a offline marketingových nástrojů – brožury, letáky, bannery, atd.)
  3. Vytipování a oslovení mezinárodních agentur a webových portálů za účelem společné propagace vybraných cizojazyčných programů
  4. Spolupráce s mezinárodními agenturami na školení zapojených univerzit v oblasti mezinárodního marketingu
  5. Příprava a realizace propagační kampaně v zahraničí
  6. Vytvoření společného regionálně zaměřeného obsahu webových stránek pro budoucí uchazeče, vytvoření referenční části 
  7. Marketingová analýza napříč vytipovanými regiony

 

řešitel za VFU Brno

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

 

 

 

Informace pro uchazeče:

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person