Sekretariát prorektora pro vzdělávání


- Interní grantová agentura VFU Brno - IGA

 

- Akreditované studijní programy - Údaje o akreditovaných studijních programech


- Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání - nostrifikace

 

- Legalizace - ověřování vysokoškolského vzdělání v ČR pro zahraničí

 

- Informace o pedagogické činnosti

 

- Rozpis výuky pro akademický rok 2018/19 a 2019/20 

 

- ISIC průkaz

 

- Sekretariát prorektora pro vzdělávání - kontakty