Informace o pedagogické činnosti

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno je členěna na tři fakulty -- Fakultu veterinárního lékařství (FVL), Fakultu veterinární hygieny a ekologie (FVHE) a Farmaceutickou fakultu (FaF). Jako jediná vzdělávací instituce v České republice poskytuje prostřednictvím dvou veterinárních fakult komplexní vzdělání v oblasti veterinárního lékařství. Tomu odpovídá i každoroční vysoký zájem o studium, který daleko převyšuje kapacitní možnosti výuky.

Podobná situace je i na Farmaceutické fakultě, která ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové zabezpečuje optimální odbornou způsobilost v oblasti tvorby léčiv, léčivých přípravků a léků potřebných k prevenci, diagnostice, léčení nebo mírnění chorob, popř. i k ovlivňování fyziologických funkcí u člověka i zvířat.
O zájmu o studium na fakultách VFU Brno svědčí stále se zvyšující počet zahraničních studentů, především ze Slovenska.
Univerzita zabezpečuje i odbornou praxi během studia.

 

Uchazeči a přijatí pro akad. rok 2018/2019 (včetně ASP)

Fakulty Přihlásilo se
Zapsaní 
ke studiu
Fakulta veterinárního lékařství
Magisterský studijní program
858 196
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Magisterský studijní program
414 127
Bakalářský studijní program 352 144
Navazující magisterský studijní program 90 73
Farmaceutická fakulta
Magisterský studijní program
610 183
Celkem 2324 723


 Počty studentů v akad. roce 2018/2019 k 31. prosinci 2018

Skupiny oborů Kód skupiny Studenti ve studijním programu Celkem studentů
bak. mag. nav. dokt.
Veterinární lékařství 4301 T 4301 V - 923 - 63 986
Veterinární hygiena a ekologie 4302 T 4302 V 356 412 156 77 1001
Farmacie 5206 T 5206 V - 766 - 81 847
Celkem   356 2101 156 221 2834
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person