ISIC - průkaz studenta VFU Brno

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.

 

Pravidla pro získání a použití průkazů: http://www.isic.cz/prukazy/prukaz-isic/

 

Ochrana osobních údajů: http://www.isic.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/

 

Vzhled průkazů vydávaných na VFU

 

ISICISIC

 

 

 

Vydávání ISIC průkazu na VFU
Průkazy jsou vydávány střediskem CIT budova 30, přízemí první dveře vpravo.
Studenti prvních ročníků získají průkazy ISIC oproti dokladu o zaplacení poplatku 260,- Kč v den zápisu nebo v termínu zveřejněném na webových stránkách univerzity.
Fotografování, výroba karet a řešení případných problémů s funkčností karty během akademického roku je možné každou středu od 11:00 do 12:30 hod.
Platnost průkazu je 16 měsíců, např: při vydání 09/2016 platí do 12/2017.

 

Prodloužení platnosti průkazu
Každý následující rok po zaplacení poplatku 210,- Kč bude při zápisu studijní referentkou nalepena na průkaz - revalidační známka s vyznačenou platností na další rok. Bez revalidační známky průkaz sice zůstává průkazem studenta VFU Brno, ale neopravňuje držitele k výhodám vázaným na licenci ISIC. Průkaz bez platné licence ISIC je automaticky vyřazen z databáze platných průkazů ISIC a nebude dále akceptován žádným ze smluvních partnerů ISIC v ČR i v zahraničí např. ani u dopravního podniku města Brna.

 

Druhopis ISIC průkazů vystaví studijní oddělení za poplatek:
 - při ztrátě resp. zničení průkazu 330,- Kč
 - při změně jména, osobního čísla atd. 150,- Kč
Výše poplatků spojených s ISIC průkazy jsou stanoveny Rozhodnutím rektora č. 6/2019.

 

Využití průkazu ISIC
 - identifikační průkaz studenta VFU Brno

 - slouží jako čtenářský průkaz - prostřednictvím ISIC karty je možné realizovat v Ústřední knihovně samoobslužnou výpůjčku skript prostřednictvím selfchecku.

 - slouží i pro tiskové a kopírovací služby - na VFU Brno je v provozu systém pro kopírovací a tiskové služby. Kopírovací stroje zapojené do systému naleznete v ústřední knihovně (2 ks.), na Kaunicových kolejích (1 ks v PC učebně) a Protivově knihovně (1 ks - FaF).

 

Nabíjení kreditu je možné v ústřední knihovně u výpůjčního pultu nebo na vrátnici Kaunicových kolejí. K identifikaci slouží platný ISIC průkaz vydaný na VFU Brno.
Tiskovou úlohu je možné odeslat z libovolného PC připojeného do systému a vyzvednout rovněž na libovolném kopírovacím stroji.
Spravování svého účtu (stav kreditu, přehled a stornování tiskových úloh) je možné
na stránce https://tisk.vfu.cz. Jméno uživatele a heslo je stejné jako např. do univerzitní pošty.
Návod na používání kopírovacího stroje a celého systému je umístěn u každého stroje.

 

- Výhody pro držitele průkazu ISIC - kromě mezinárodního uznání statutu studenta na držitele čeká velké množství slev a výhod po celém světě http://www.isic.cz/slevy/

 • platnost ve 130 zemích, na více než 125 000 místech ve světě
 • slevy na více než 2700 místech v ČR
 • při nákupech, stravování a vzdělávání
 • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
 • na permanentky v lyžařských areálech
 • při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky
 • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
 • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách

 

 

Vážená držitelko/držiteli průkazu ISIC,

s novým akademickým rokem bychom Tě chtěli informovat o možnosti Vámi provedenou aktivaci průkazu ISIC na www.mujisic.cz, který dává průkazu ISIC nové funkcionality.

Po on-line aktivaci, která trvá přibližně 30 sekund, získáte: 

 

 • informaci o platnosti sjednaného ISIC cestovního pojištění
 • verifikaci průkazu ISIC pro on-line využití
 • přehled o nejnovějších poskytovatelích slev
 • exkluzivní nabídky slev dostupným pouze s průkazem ISIC
 • jedinečnou možnost soutěžit o hodnotné ceny na  www.isic.cz
 • okamžitou informací o časově omezených akcích na www.isicpoint.cz.

 

 

Pro plné využití všech výhod je nutno průkaz aktivovat na webové stránce www.mujisic.cz.

Mnoho studijních úspěchů a získaných slev přeje ISIC tým.

 

 

ISIC TOUR se opět chystá za vámi!

 

Přijďte se podívat na ISIC TOUR, která bude probíhat 4.10.2018 od 10.00 – 14.00 v areálu VFU  (v areálu VFU, Palackého tř. 1946/1, na stejném místě jako v loňském roce).

Ukažte platný průkaz ISIC a dostanete ISIC balíček plný dárků! Sledujte www.isic.cz a www.facebook.com/ISICPOINT!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person