Elektronická podatelna na VFU Brno

Elektronická podání (podání v digitální podobě) je možné učinit následujícím způsobem:

  • zasláním emailové zprávy na adresu elektronické podatelny podatelna@vfu.cz,

  • osobním doručením technického nosiče dat, na němž je uloženo doručované elektronické podání,

  • prostřednictví informačního systému datových schránek.

 

Elektronická podatelna VFU Brno je určena pro příjem veškerých datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem/elektronickou značkou.

 

 

Formáty doručovaných elektronických zpráv:

*.doc, *.htm, *.html, *.rtf, *.txt, *.xls, *.pdf, *.docx, *.xlsx

Povolené typy magnetických nosičů: disketa, CD, Flash Memory Drive.

Maximální velikost elektronické datové zprávy: 10 MB

 

Informace pro doručování datové zprávy na technických nosičích:

Podatelna VFU Brno

budova č. 1 – rektorát

Palackého třída 1946/1

612 42 Brno

 

Úřední hodiny:

8,30 hod. – 11,00 hod.,

12,30 hod. – 15,00 hod.

 

Informace pro doručování datových zpráv ve formě elektronické pošty:

elektronická adresa: podatelna@vfu.cz

elektronická značka: podatelnaVFU

 

Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Monika Hopjanová, Monika Belková

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datových zpráv se odesílateli potvrzuje, jestliže je možné z datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Elektronická podatelna VFU zasílá potvrzení o doručení nejpozději do 1 pracovního dne.

 

Datové zprávy, které nejsou opatřeny elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, lze zaslat na adresu: dotazy@vfu.cz

 

Postup, když je zjištěn škodlivý kód:

(viry, chybný formát, porušení datové zprávy a neplatný elektronický podpis odesílatele)

Takové zprávy nejsou elektronickou podatelnou VFU dále zpracovávány. Pokud je možné z poškozené zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je mu posláno upozornění na závadu.

 

Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu:
Dokumenty (listinné či elektronické) doručené na podatelnu VFU Brno, které budou poškozené, znehodnocené či nečitelné, nebudou podatelnou VFU dále zpracovávány a nebudou považovány za doručené. Pokud je možné z poškozeného dokumentu zjistit odesílatele a jeho kontaktní údaje, je mu posláno na tuto skutečnost upozornění.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person