Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v roce 2018

 

Řízení ke jmenování profesorem   obor fakulta zahájení řízení VR F VR VFU předáno na MŠMT jmenován s účinností řízení zastaveno poznámka

Karel Šmejkal

doc. PharmDr., Ph.D. Farmakognozie FaF 6/20/2017  25.1.2018          
                     
Habilitační řízení   obor fakulta zahájení řízení VR F x jmenován s účinností řízení zastaveno x poznámka
Kyllar Michal MVDr., Ph.D. Normální a patologická morfologie FVL 12/20/2012            
Sedlinská Markéta MVDr., Ph.D. Choroby koní, přežvýkavců a prasat FVL 9/27/2017  21.11.2017  x  01.03.2018  x  x  x
Kameník Josef MVDr., CSc., MBA Hygiena a technologie potravin FVHE 15.11.2017  06.04.2018  x  01.05.2018  x  x  x
Franc Aleš PharmDr., Ph.D.
Farmaceutická technologie - galenická farmcie
Faf
14.12.2017
           

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz