Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem stav ke dni: 25.03.2019
 
Řízení ke jmenování profesorem   oborfakultazahájení řízeníVR FVR VFUpředáno na MŠMTjmenován s účinnostířízení zastavenopoznámka
Karel Šmejkal doc. PharmDr., Ph.D. Farmakognozie FaF 20.02.2017 25.01.2018          
Oldřich Sychra doc. RNDr. Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 20.12.2018            
Eva Voslářová doc. Ing. Ph.D. Ochrana zvířat a welfare FVHE 01.03.2019            
                     
Habilitační řízení   oborfakultazahájení řízeníVR Fxjmenován s účinnostířízení zastavenoxpoznámka
Banďouchová Hana MVDr., Ph.D., Dipl. ECZM Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 31.05.2018 16.11.2018  x 01. 02. 2019 X X X
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person