Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem stav ke dni: 17.06.2019
 
Řízení ke jmenování profesorem   oborfakultazahájení řízeníVR FVR VFUpředáno na MŠMTjmenován s účinnostířízení zastavenopoznámka
Karel Šmejkal doc. PharmDr., Ph.D. Farmakognozie FaF 20.02.2017 25.02.2018  20. 5. 2019  22. 05. 2019  x  20. 05. 2019  x
Oldřich Sychra doc. RNDr. Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 20.12.2018  10. 05. 2019          
Eva Voslářová doc. Ing. Ph.D. Ochrana zvířat a welfare FVHE 01.03.2019  12. 04. 2019 03.06.2019 11.06.2019      
                     
Habilitační řízení   oborfakultazahájení řízeníVR Fxjmenován s účinnostířízení zastavenoxpoznámka
Banďouchová Hana MVDr., Ph.D., Dipl. ECZM Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 31.05.2018 16.11.2018  x 01. 02. 2019 X X X
Dobšíková Radka MVDr., Ph.D. Veřejné veterinární lékařství a toxikologie FVHE 30.04.2019            
Maršálek Petr MVDr., Ph.D. Veterinární biochemie, chemie a biofyzika FVHE 30.04.2019            
Pospiech Matej MVDr., Ph.D. Hygiena a technologie potravin FVHE 02.05.2019            
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person