Pravidla pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum VFU Brno

Článek 1
Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje pravidla pro poskytování účelové podpory na projekty výzkumu
prováděné studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních
programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním (studentské projekty), (dále též
„specifický vysokoškolský výzkum") na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (dále též
„VFU Brno").

 - Směrnici rektora ZS č. 3/2009 k 1.1.2015 - (celý text ke stažení formát *.pdf)


 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person