Seznam akreditovaných studijních programů

Údaje o akreditovaných studijních programech

Fakulta veterinárního lékařství

a) Magisterský studijní program Veterinární lékařství,
studijní obor Veterinární lékařství
prezenční forma studia, standardní doba studia 6 let, kód M 4301
b) Doktorský studijní program Veterinární lékařství s řadou studijních oborů


Studijní obory v rámci studijního programu: -výuka v anglickém jazyce *)

Název a kód studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
Veterinární lékařství M4301 4301T014 Veterinární lékařství
Veterinární lékařství  *)
Veterinární lékařství P4301 4301V002 Genetika a plemenitba zvířat
  4301V003 Choroby koní
  4301V029 Choroby psů a koček
Dogs and Cats Diseases *)
  4301V008 Infekční choroby a epizootologie
Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology *)
  4301V030 Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
  4301V015 Veterinární mikrobiologie a imunologie
Veterinary Mikrobiology and Immunology *)
  4301V017 Veterinární parazitologie
Veterinary Parasitology *)
  4301V025 Fyziologie a farmakologie
  4301V027 Choroby ptáků, plazů a drobných savců
Avian and  Exotic Animal Diseases *)
  4301V032  Anatomie, histologie a embryologie
  4301V033  Choroby přežvýkavců a prasat
  4301V034  Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie
  4301V035 Patologická morfologie a parazitologie
Fakulta veterinární hygieny a ekologie

a) Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
studijní obor Veterinární hygiena a ekologie
prezenční forma studia, standardní doba studia 6 let, kód M 4302
b) Bakalářský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
studijní obor Hygiena, technologie a ekologie potravin
prezenční forma studia, standardní doba studia 3 roky, kód B 4302
a navazující magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie,
studijní obor Hygiena, technologie a ekologie potravin
prezenční forma studia, standardní doba studia 2 roky, kód N 4302
c) Doktorský studijní program s řadou studijních oborů


Studijní obory v rámci studijního programu: -výuka v anglickém jazyce *)

Název a kód studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
Veterinární hygiena a ekologie B4302 4302R015 Bezpečnost a kvalita potravin
Food Safety and Quality *)
  4302R020  

Ochrana zvířat a welfare

Animal Protection and Welfare *)

  4302R021

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Veterinární hygiena a ekologie N4302 4302T015

Bezpečnost a kvalita potravin

Food Safety and Quality *) 

  4302T020

Ochrana zvířat a welfare

Animal Protection and Welfare *)

  4302T021

Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii

Veterinární hygiena a ekologie M4302 4302T009 Veterinární hygiena a ekologie
Veterinary Hygiene and Ecology *)
Veterinární hygiena a ekologie P4302 4301V007

Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Diseases of Wild and ZOO Animals *) 
  4302V019 Veterinární ekologie
Veterinary Ekology *)
  4302V003

Hygiena a technologie potravin

Food Hygiene and Processing Technology *)

  4301V024 Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Veterinary Public Health and Animal Protection *)
  4302V016 Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Veterinary Toxikology and Toxikology of Foodstuff *)
  4302V018 Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics *)
  4302V011 Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetabilií
Nutrition and Dietetics of Farm Animal and Hygiene of Food of Plant Origin *)
Farmaceutická fakulta

a) Magisterský studijní program Farmacie,
studijní obor Farmacie
prezenční forma studia, standardní doba studia 5 let, kód M 5206
b) Doktorský studijní program s řadou studijních oborů


Studijní obory v rámci studijního programu:  -výuka v anglickém jazyce *)

Název a kód studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
Farmacie M5206 5206T004 Farmacie
Pharmacy *)
Farmacie P5206 5206V001

Farmaceutická chemie

Medicinal Chemistry *) 

  5206V003

Farmaceutická technologie - galenicka farmacie

Pharmaceutical Technology *) 
  5206V005

Farmakognosie

Pharmacognosy *) 

  5206V007 Farmakologie a toxikologie
  5206V019 Bezpečnost a kvalita léčiv
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person