Archív veřejných zakázek v roce 2010 - 2011

Veřejné zakázky malého rozsahu

 

2011-10-20 Centrum pro výuku potravinářských technologií – výběr projektanta

 

doc_small Zpráva o průběhu
     výběrového řízení

doc_small Dodatečné informace 2 -
     dotaz uchazeče
(2011-11-07)
doc_small Dodatečné informace-
     dotaz uchazeče
(2011-11-04)
doc_small 0 - 0 - 0 - Výzva k podání

     nabídky (Centrum pro výuku  

     potravin. technologií)
doc_small 1 - 0 - 0 - Zadávací

     dokumentace  (textová část)
doc_small 1 - 1 - 0 - příloha č. 1 ZD -

     smluvní vzor - Smlouva o dílo

     2900-00027 (objekt 16, 

     projekt,  ADP)
doc_small 1 - 1 - 2 - příloha č. 2

     smluvního vzoru Smlouvy o 

     dílo č. 2900-00027

     (specifikace ADP)
doc_small 1 - 1 - 3 - příloha č. 3

     smluvního vzoru Smlouvy o

     dílo č. 2900-00027 (rozsah a

     obsah tendrová PD)
doc_small 1 - 1 - 4 - příloha č. 4

     smluvního vzoru Smlouvy o

     dílo č. 2900-00027 (rozsah a

     obsah prováděcí PD)
doc_small 1 - 1 - 1 - příloha č. 1

     smluvního vzoru Smlouvy o

     dílo č. 2900-00027

     (Studie stavby)

2011-11-01 PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY OPVK


doc_small Doplnění specifikace zboží č. 3
     (2011-11-09)
doc_small Doplnění specifikace zboží č. 2
     (2011-11-09)
doc_small Doplnění specifikace zboží
     (2011-11-07)
Popis: doc_small 0.0 Výzva -

     Propagační předměty
Popis: doc_small 1.0 část I. a II. ZD - Zadávací

     dokumentace -

     Propagační předměty
Popis: doc_small 1.0 část III. ZD - Specifikace

     zboží   - OP VK -

     Propagační předměty

doc_small Smluvní vzory

2011-11-09 Náplně tiskových zařízení II.


Popis: doc_small Výzva k podání nabídky
Popis: doc_small Zadávací dokumentace
Popis: doc_small Seznam zboží
Popis: doc_small Smluvní vzor Kupní smlouvy
Popis: doc_small Smluvní vzor Kupní smlouvy -
     vzor objednávky

Popis: doc_small Ceník zboží

2011-11-14 Laboratorní pomůcky ICVI


Popis: Popis: doc_small 0.0 Výzva  -
     Laboratorní pomůcky - ICVI

Popis: Popis: doc_small 1.0 část I. a II. ZD -
     Zadávací dokumentace

Popis: Popis: doc_small 1.0 část III. ZD -

     Specifikace zboží
Popis: Popis: doc_small 1.0 část IV. ZD - Smluvní vzor
Popis: Popis: doc_small 1.1 část IV. ZD -

     Smluvní vzor  - Příloha č.1 -  

     Specifikace zboží
Popis: Popis: doc_small 1.2 část IV. ZD -
     Smluvní vzor - Příloha č.2

Popis: Popis: Popis: doc_small Doplnění Výzvy pro podání

     nabídek

2011-10-27 OP VK – DOKUMENTAČNÍ TECHNIKA


doc_small 0.0 Výzva  - Dokumentační

     technika
doc_small 1.0 část I. a II. ZD - Zadávací

     dokumentace - dokumentační

     technika
doc_small 1.0 část III. ZD -

     Specifikace zboží -

     OP VK

     Dokumentační technika
doc_small 1.0 část IV. ZD -

     Smluvní vzor  -

     Dokumentační technika
doc_small 1.1 část IV. ZD -

     Smluvní vzor -

     Příloha č.1 - Specifikace zboží

     OP VK -

     Dokumentační technika
doc_small 1.2 část IV. ZD -

     Smluvní vzor - Příloha č.2 -    

     Cenová kalkulace

2011-09-30 Přístroje na měření fyzikálně-chemických parametrů

 

doc_small Výzva k podání nabídky

doc_small Zadávací dokumentace

doc_small 1.část VZ-příloha 1 smluvního

     vzoru

doc_small 1.část VZ-příloha 2 smluvního

     vzoru

doc_small 2.část VZ-příloha 1 smluvního

     vzoru

doc_small 2.část VZ-příloha 2 smluvního

     vzoru

doc_small Část III. ZD-specifikace zboží

doc_small Část IVa. ZD-Smluvní vzor

doc_small Část IVb. ZD-Smluvní vzor

2011-09-21 Mikroskopy a zařízení pro záznamy a zobrazování

 

doc_small Výzva podání nabídek

doc_small Zadávací dokumentace

doc_small 1.část VZ-příloha 1 smluvního

     vzoru

doc_small 2.část VZ-příloha 1 smluvního

     vzoru

doc_small 2.část VZ-příloha 2 smluvního

     vzoru

doc_small Část III. ZD-specifikace zboží

doc_small Část IVa. ZD-Smluvní vzor

doc_small Část IVb. ZD-Smluvní vzor

 

2011-06-20


Tištěné materiály pro VFU Brno

 

doc_small Výzva k podání nabídky

2011-09-22 Mikroskopy a zařízení pro záznamy a zobrazování doc_small Výzva k podání nabídky
2010-09-15 Anesteziologický přístroj pro koně doc_small Výzva k podání nabídky
2010-09-15 Analyzátor krevních plynů
doc_small Výzva k podání nabídky
doc_small Změna zadání podmínek
2010-09-14 Atomový absorpční spektrometr VFU doc_small Výzva k podání nabídky
2010-06-22 Přístroje ÚCHL VFU doc_small Výzva k podání nabídky

 

Zjednodušené podlimitní řízení

 

2010-09-14 Vybavení pro výuku molekulární genetiky a materiál pro srážlivost krve


doc_small Výzva k podání nabídky
doc_small Oznámení o změně
doc_small Zadávací dokumentace -
     Aktualizace

 
2010-09-13 Laboratorní nábytek FVHE doc_small Výzva k podání nabídky  
2010-09-10 Přístroje KCHP a ÚVE a OŽP VFU doc_small Výzva k podání nabídky  
2010-08-19 Zachytné parkoviště VFU doc_small Výzva k podání nabídky  
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person