Veřejné zakázky

Veškerá zadávací řízení zadávaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, jsou administrovány, zadávány a zveřejňovány prostřednictvím elektronického nástroje (systému) E-ZAK, který je současně profilem zadavatele.

 

Elektronický nástroj (systému) E-ZAK je dostupný pod odkazem:

 

https://zakazky.vfu.cz

 

Aktuální platný profil zadavatele:

https://zakazky.vfu.cz


 

Původní profil zadavatele (platný do 10.7.2013 včetně):

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124

 

Informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám zadávaným v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů uveřejněné na původním profilu zadavatele platným do 10.7.2013 včetně, jsou dále dostupné pod tímto odkazem:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124 na této webové stránce (viz. odkazy níže).

 

Informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám malého rozsahu zahájené a zveřejněné na této webové stránce do 9.12.2013 včetně, budou nadále dostupné a zveřejněné na této webové stránce (viz. odkazy níže).

 

- Veřejné zakázky malého rozsahu  – do 9.12.2013 včetně 

- Zjednodušené podlimitní řízení 
– do 10.7.2013 včetně

- Otevřené řízení 
– do 10.7.2013 včetně

 

- Archív veřejných zakázek - 2010

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person