Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejné zakázky malého rozsahu zahájené po dni 9.12.2013 jsou administrovány prostřednictvím elektronického nástroje (systému) E-ZAK a zveřejňovány na webových stránkách

 

https://zakazky.vfu.cz

 

Informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám zahájeným do 9.12.2013 včetně, budou nadále dostupné a zveřejňované na této webové stránce.

 

 

2013-12-03

 

CEITEC - autoklávy III.

 

doc_small 0-0-0 Výzva k podání nabídek

Popis: doc_small 1-0-0 Zadávací dokumentace

Popis: doc_small 1-1-0 Specifikace a min. technické

     požadavky

Popis: doc_small 1-2-0 Vzor kupní smlouvy

Popis: doc_small 1-2-1 Technická specifikace zboží

2013-11-07

CEITEC - autoklávy II.

doc_small Výzva k podání nabídky

doc_small Rozhodnutí o zrušení VZ

Popis: doc_small 1-0-0 Zadávací dokumentace

Popis: doc_small 1-1-0 Specifikace a min.  tech.

     požadavky

Popis: doc_small 1-2-0 Vzor Kupní smlouvy

Popis: doc_small 1-2-1 Technická specifikace

     zboží

2013-06-21

Odborná literatura

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek 

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

     č. 7, 9, 11, 21, 25, 38, 144

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

    zrušení zakázky pro části č. 81 a 85

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

    - zrušení zakázky pro části...

Popis: doc_small 0-0-0 - Výzva - Odborná literatura

Popis: doc_small 1-0-0 - Zadávací dokumentace -

     odborná literatura

1-1-0 - Seznam požadovaných

     titulů - příloha č. 1 zd.

Popis: doc_small 1-2-0 - Smluvní vzor kupní

     smlouvy - odborná literatura

1-2-1 - Ceník zboží - příloha č. 1

     smluvního vzoru

doc_small 3-0-0 - Dodatečné informace č. 1

doc_small 4-0-0 - Dodatečné informace č. 2

 2013-06-07

Laboratorní přístroje - Lázně

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídky

     – část č.3 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídky – ZRUŠENÍ - část č.1, č.2, č.4 a č.5 VZ

Popis: doc_small Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small Zadávací dokumentace -

     část 1. až 5.

Popis: doc_small Specifikace předmětu plnění –

     část 6. ZD

Popis: doc_small Smluvní vzor Kupní smlouvy

Popis: doc_small Smluvní vzor Kupní smlouvy –

     Technická specifikace – Příloha č. 1

Smluvní vzor Kupní smlouvy –

     Cenová kalkulace – Příloha č. 2

2013-05-31

Centrum technologie masa a masných výrobků - TSDI

doc_small Zpráva o průběhu výběrového

     řízení

 

2013-05-20

 

Měřící přístroje FVHE

doc_small Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek –

     pro části VZ č. 4, 5, 9, 12

doc_small Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek –

     pro části VZ č. 1, 2, 7, 10, 11

doc_small 12-2 Výsledek výzvy k podání

     nabídek – ZRUŠENÍ č. 3, 6, 8

Popis: doc_small 0-0-0 Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small 1-0-0 Zadávací dokumentace

Popis: doc_small 1-1-0 Seznam zboží příloha č.1 ZD

Popis: doc_small 1-2-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy

Popis: doc_small 1-2-1 Technická specifikace zboží -

     příloha č.1 KS

Popis: doc_small 1-2-2 Ceník zboží - příloha č.2 KS

doc_small 3-2 Dodatečné informace č. 1

doc_small 4-1 Dodatečné informace č. 2

doc_small 5-2 Dodatečné informace č. 3

doc_small 6-2 Dodatečné informace č. 4

2013-04-18

CEITEC – Zařízení k homogenizaci biologického materiálu

Popis: doc_small 0-0-0 Výzva k podáni nabídky

Popis: doc_small 1-0-0 Zadávací dokumentace

Popis: doc_small 1-1-0 Smluvní vzor kupní smlouvy

Popis: doc_small 1-1-1 Technická specifikace

     zařízení

doc_small Dodatečné informace č. 1

 

2013-03-28

 

Centrum technologie masa a masných výrobků - TSDI

Popis: doc_small 0-0 - Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small 1-0 - Zadávací dokumentace -

     část 1. až 5.

Popis: doc_small 2-0 - Smluvní vzor Mandátní

     smlouvy – část č. 6 ZD

doc_small Dodatečné informace č. 1

2013-03-20

Tonery

 

doc_small 10-3 - Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek

doc_small 12-3 - Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek

doc_small 13-3 - Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek

doc_small 14-3 - Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek

doc_small 16-3 - Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek

doc_small 9-3 - Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek – ZRUŠENÍ

doc_small 0-0-0 - Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small 1-0-0 - Zadávací dokumentace

1-1-0 - Technická specifikace zboží

Popis: doc_small 1-2-0 - Smluvní vzor Kupní

     smlouvy č. 9130

1-2-1 - Příloha č.1 KS 9130

     Ceník zboží
Popis: doc_small 1-2-2 - Příloha č.2 KS 9130

     Vzor objednávky

doc_small 3-1 - dodatečné informace č. 1

doc_small 4-1 - dodatečné informace č. 2

doc_small 5-1 - dodatečné informace č. 3

doc_small 7-1 - dodatečné informace č. 4

 

2013-02-26

 

Kurzy angličtiny 2013

doc_small Výsledek výzvy k podání

     nabídek, část VZ 1

doc_small Výsledek výzvy k podání

     nabídek, část VZ 2

Popis: doc_small 0-0-0 - Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small 1-0-0 - Zadávací dokumentace

Popis: doc_small 1-1-0 - Smluvní vzor FVHE OPVK

     příloha č. 1 ZD

Popis: doc_small 1-2-0 - Smluvní vzor FVHE

     příloha č. 2 ZD

2013-01-31

Rámcová smlouva – Přeprava studentů a zaměstnanců VFU Brno 2013

Popis: doc_small 0-0-0 Výzva k podání nabídky -

     Doprava 2013

Popis: doc_small 1-0-0 Zadávací dokumentace -

     Doprava 2013

Popis: doc_small 1-1-1-0 smluvní vzor Rámcové

     smlouvy č. 2390-00020

Popis: doc_small 1-1-1-1 Cenová kalkulace -

     příloha č. 1 smluvního vzoru

Popis: doc_small 1-1-1-2 vzor Objednávky -

     příloha č. 2 smluvního vzoru

 

2012-11-05

Měřící přístroje

 

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

Popis: doc_small 0-0-0 Výzva - Měřící přístroje

Popis: doc_small 1-0-0 Zadávací dokumentace -

     textová část-Měřící přístroje

Popis: doc_small 1-1-0 Seznam zboží

Popis: doc_small 1-2-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy

     č. 2210_000008-část č.1 VZ

Popis: doc_small 1-2-1 Technická specifikace-příloha

     č. 1 smlouvy 2210_00008

Popis: doc_small 1-3-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy

     č. 3900_006-část č.2 VZ

Popis: doc_small 1-3-1 Technická specifikace-příloha

     č. 1 smlouvy 3900_006

Popis: doc_small 1-4-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy

     č. 2390_000018-část č.3 VZ

Popis: doc_small 1-4-1 Technická specifikace-příloha

     č. 1 smlouvy 2390_00018

doc_small Dodatečné informace č. 1

2012-11-02

Odborná zahraniční literatura

 

Popis: doc_small Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small Zadávací dokumentace -

     textová část
Seznam požadovaných titulů -

     příloha č.1 ZD

Popis: doc_small Smluvní vzor kupní smlouvy

     č. 1900_xxx příloha č.2 ZD
Ceník zboží -

     příloha č.1 smluvního vzoru

2012-11-02

Mikroskopy

 

doc_small  Výsledek výzvy k podávaní

      nabídek – část VZ 1 a 2

doc_small  Výsledek výzvy k podávaní

      nabídek – část VZ 3

doc_small 7-2 - Oznámení o zrušení veřejné

     zakázky pro část č. 4

doc_small Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small Zadávací dokumentace

Popis: doc_small Technické podmínky

Popis: doc_small Smluvní vzor kupní smlouvy - FVL

Popis: doc_small Smluvní vzor kupní smlouvy -

     KCHPK

Popis: doc_small Smluvní vzor kupní smlouvy -

     FVHE

Popis: doc_small Smluvní vzor kupní smlouvy -

     FVHE 2093

2012-10-18

Thermocyclery

 

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídky

     – část č. 1 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídky

     – část č. 2 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídky

     – část č. 3 VZ

Popis: doc_small Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small část 1. až 5. ZD

Popis: doc_small část 6. ZD -

     Specifikace předmětu plnění

doc_small část 7. až 9. ZD - Smluvní vzory

doc_small Dodatečné informace č. 1

2012-10-18

CEITEC – Software k vyhodnocení výsledků pulzní gelové elektroforézy

 

Popis: doc_small 0-0-0 Vyzva k podani nabidky -

     CEITEC software

Popis: doc_small 1-0-0 Zadávací dokumentace -

     CEITEC software

Popis: doc_small 1-1-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy

     9770_00008 - CEITEC software

Popis: doc_small 1-1-1 Technická specifikace

     softwaru - příloha č. 1 smluvního

     vzoru

doc_small Dodatečné informace č. 1

2012-10-12

Laparoskopické trenažéry II.

 

doc_small 9-0 - Výsledek Výzvy k podání

     nabídek

Popis: doc_small 0-0-0 - Výzva k podání nabídky -

     Laparoskopické trenažéry 2

Popis: doc_small 1-0-0 - Zadávací dokumentace -

     Laparoskopické trenažéry 2

Popis: doc_small 1-1-0 - Smluvní vzor Kupní

     smlouvy

Popis: doc_small 1-1-1 - příloha č. 1 Kupní smlouvy

     Technická specifikace zboží

Popis: doc_small 1-2-0 - Technické podmínky -

     Laparoskopické trenažéry 2

2012-10-09

Dokumentační zařízení II.

 

doc_small 7.0 Výsledek výzvy k podání

     nabídek

 

Popis: doc_small Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small část 1. až 5. ZD

Popis: doc_small část 6. ZD -

     Specifikace předmětu plnění

doc_small část 7. až 9. ZD - Smluvní vzory

2012-10-08

Přístroje pro přípravu vzorků

 

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek -

     část č. 1 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek -

     část č. 2 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek -

     část č. 3 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek -

     část č. 4 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek -

     část č. 5 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek -

     část č. 6 VZ

 

Popis: doc_small Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small část 1.-5. ZD

Popis: doc_small část 6. ZD -

     Specifikace předmětu plnění

doc_small část 7. až 12. ZD - Smluvní vzory
doc_small Dodatečné informace č. 1

doc_small Dodatečné informace č. 2

doc_small Dodatečné informace č. 3

doc_small Dodatečné informace č. 4

doc_small Dodatečné informace č. 5

 

2012-09-18

 

Mikrodialyzační systém

 

Popis: doc_small Výzva k podání nabídky

Popis: doc_small část 1. - 4. ZD

Popis: doc_small část 5. ZD - Specifikace a

     požadavky zadavatele

Popis: doc_small část 6. ZD - Smluvní vzor Kupní

     smlouvy

Popis: doc_small část 6. ZD - Příloha č. 1 Kupní

     smlouvy -Technická specifikace

2012-08-27

Laparoskopické trenažéry

 

doc_small 5 - výsledek výzvy k podání

     nabídek - zrušení zakázky

doc_small 0-0-0 - Výzva k podání nabídky -

     Laparoskopické trenažéry

Popis: doc_small 1-0-0 - Zadávací dokumentace -

     Laparoskopické trenažéry

Popis: doc_small 1-1-0 - Smluvní vzor Kupní

     smlouvy

Popis: doc_small 1-1-1 - příloha č.1 Kupní smlouvy -

     Technická specifikace zboží

Popis: doc_small 1-2-0- Technické podmínky - LT

2012-08-27

Laparoskopická věž

 

doc_small 6-0 - Výsledek výzvy k podání

     nabídek

doc_small 0-0-0 - Výzva k podání nabídky -

     Laparoskopická věž

Popis: doc_small 1-0-0 - Zadávací dokumentace - 

     Laparoskopická věž

Popis: doc_small 1-1-0 - Smluvní vzor Kupní

     smlouvy

Popis: doc_small 1-1-1 - příloha č.1 Kupní smlouvy-

     Technická specifikace zboží

Popis: doc_small 1-2-0 - Technické podmínky - LV

2012-08-22

Propagační předměty II.

 

Popis: doc_small Výsledek výzvy pro podání

     nabídek - část č.1 a č.4

Popis: doc_small Výsledek výzvy pro podání

     nabídek - část č.2, č.3, č.5 a č.6

 

doc_small Dodatečné informace č. 1

     (2012-08-27)

Popis: doc_small Výzva - Propagační předměty II.

Popis: doc_small 1. až 5. část ZD

Popis: doc_small 6. část ZD - Specifikace předmětu

     plnění - Příloha č. 1 ZD

doc_small 7. až 12. část ZD Smluvní vzory

     Kupních smluv 1. až 6. část VZ

2012-07-11

Studentská kavárna SIC

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person