Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

2013-11-25


CEITEC - autoklávy II.

 

doc_small Rozhodnutí o zrušení VZ

2013-08-16

Odborná literatura

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek 

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

     č. 7, 9, 11, 21, 25, 38, 144

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

   zrušení zakázky pro části č. 81 a 85

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

    - zrušení zakázky pro části...

 

2013-06-24


Laboratorní přístroje - Lázně

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídky

     – část č.3 VZ

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídky – ZRUŠENÍ - část č.1, č.2, č.4 a č.5

 

2013-07-09


Měřící přístroje FVHE

doc_small Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek –

     pro části VZ č. 4, 5, 9, 12

doc_small Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek –

     pro části VZ č. 1, 2, 7, 10, 11

doc_small 12-2 Výsledek výzvy k podání

     nabídek – ZRUŠENÍ č. 3, 6, 8

2013-06-11

Tonery

doc_small 10-3 - Výsledek výzvy k podání

     nabídek

doc_small 12-3 - Výsledek výzvy k podání

     nabídek

doc_small 13-3 - Výsledek výzvy k podání

     nabídek

doc_small 14-3 - Výsledek výzvy k podání

     nabídek

doc_small 16-3 - Výsledek výzvy k podání

     nabídek

doc_small 9-3 - Výsledek výzvy k podání

     nabídek – ZRUŠENÍ

2013-03-28

Kurzy angličtiny 2013

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

     část VZ 1

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

     část VZ 2

2013-02-25

Přeprava studentů a zaměstnanců VFU Brno 2013

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

2013-02-01

Měřící přístroje

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

 

 

2012-12-10


Mikroskopy

 

doc_small Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek – část VZ 1 a 2

doc_small Výsledek výzvy k podávaní

     nabídek – část VZ 3

2012-11-16

Laparoskopické trenažéry II.

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-11-06

Dokumentační zařízení II.

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-09-19

Laparoskopická věž

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-09-17

Laparoskopické trenažéry

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

     - zrušení zakázky

 

2012-09-12


Propagační předměty II.

doc_small Výsledek výzvy pro podání

     nabídek - část č.1 a č.4

doc_small Výsledek výzvy pro podání

     nabídek - část č.2, č.3, č.5 a č.6

 2012-05-21

Školení e-learningového systému MOODLE

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-05-17

Zoonózy - TSDI

doc_small Zpráva o průběhu výběrového

     řízení

2012-04-16

Rámcová smlouva – Přeprava studentů a zaměstnanců VFU Brno II.

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-04-06

Kurzy farmaceutické angličtiny

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek
  – Oznámení o zrušení zadávacího
     řízení

2012-04-05

Materiál pro chemii životního prostředí a potravních řetězců II

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek
   - Chemikálie pro ŽP

2012-03-30

CEITEC - Autoklávy

doc_small Zpráva o průběhu výběrového
     řízení

2012-03-12

Přístroje pro radiochirurgii

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-03-12

Tištěné materiály II

doc_small Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-01-13

Chirurgické nástroje

doc_small Výsledek výzvy pro podání
    
nabídek - část č.1 a č.4

2011-12-09

Centrum pro výuku potravinářských technologií – výběr projektanta

doc_small Zpráva o průběhu výběrového
     řízení

2011-12-05

Propagační předměty OPVK

doc_small 6.0 Výsledek výzvy pro podání 

     nabídek -  Propagační předměty 

     OP VK

2011-12-05 NÁPLNĚ TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ II. doc_small Rozhodnutí zadavatele
2011-12-02 Laboratorní pomůcky ICVI doc_small Rozhodnutí zadavatele
2011-10-18 Tištěné materiály pro VFU Brno

doc_small Rozhodnutí zadavatele
     část 1. - zrušení zakázky

doc_small Rozhodnutí zadavatele
doc_small Rozhodnutí zad. část 2.
doc_small Rozhodnutí zad. část 3.
doc_small Rozhodnutí zad. část 4.

2011-07-12 OP VaVpI - VÝBĚR AGENTURY doc_small Rozhodnutí zatavatele
2011-04-11 Kancelářské potřeby II. VFU doc_small Rozhodnutí zadavatele
2011-04-04 Servery VFU Brno doc_small Rozhodnutí zadavatele -
     zrušení zakázky
2011-04-04 CAMPUS AGREEMENT VFU doc_small Rozhodnutí zadavatele
2011-03-22 Stavební příprava pro digestoře ÚHTM VFU Brno doc_small Rozhodnutí zadavatele
2011-03-14 Disoluční linka VFU doc_small Rozhodnutí zadavatele
2011-02-11 Náplně tiskových zařízení VFU doc_small Rozhodnutí zadavatele
2010-10-18 Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro zadání části č. 1 veřejné zakázky veřejné „Vybavení pro výuku molekulární genetiky a materiál pro srážlivost krve“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod číslem C/10/363.

doc_small Rozhodnutí zadavatele -  

     1. část veřejné zakázky

2010-10-18 Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro zadání části č. 2 veřejné zakázky veřejné „Vybavení pro výuku molekulární genetiky a materiál pro srážlivost krve“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod číslem C/10/363.

doc_small Rozhodnutí zadavatele -  

     2. část veřejné zakázky

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person