Volba kandidáta na rektora VFU Brno

Akademický senát Veterinární a farmaceutické univerzity

v rámci své působnosti podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů, v souladu se
Statutem VFU Brno a v souvislosti s tím, že podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona o vysokých školách
funkční období dosavadního rektora Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU) uplyne dne 31.
01. 2018,

 

vyhlašuje dnem 18. 09. 2017
přípravu volby kandidáta na rektora Veterinární a farmaceutické univerzity

 

pro funkční období počínaje 1. února 2018 a končící 31. ledna 2022 a stanovuje pro tuto volbu a její
přípravu následující pravidla: 

 

Celý text ke stažení zde: (*.pdf)


 

Kandidáti na rektora VFU (*.pdf)

 


 

Výsledky voleb 2017 (*.pdf)

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person