HORIZON 2020

 

O HORIZON 2020

Rámcový program HORIZON 2020 je dosud největším EU programem pro výzkum a inovace s téměř 80 mld. EUR dostupnými pro období 2014 - 2020. HORIZON 2020 navazuje na 7. Rámcový program, je vnímán jako prostředek k řízení hospodářského růstu a tvorbě pracovních míst.

 

Spojením výzkumu a inovací pomáhá HORIZON 2020 naplňovat stanovené cíle s důrazem na excelentní vědu, vedoucí postavení v průmyslu a řešení společenských problémů. Cílem je zajistit excelentní vědu v Evropě, odstraňování překážek inovacím a usnadnění vzájemné spolupráce veřejného a soukromého sektoru přinášející inovace.

 

Rámcový program EU pro výzkum a inovace bude doplněn o další opatření na dokončení a další rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Tato opatření budou usilovat o odstranění překážek k vytvoření skutečného jednotného trhu pro znalosti, výzkum a inovace.

 

Oficiální stránky programu HORIZON 2020.

 

Přiblížení struktury programu, typů projektů a základních pravidel je například k dispozici v publikaci Vademecum Horizont 2020: Stručně o programu, vydané Technologickým centram Akademie věd ČR. Publikace je v elektornické podobě k dispozici zde.

 

Podrobná struktura HORIZON 2020 zde.

 

Pracovní programy HORIZON 2020

Finální verze pracovních programů jsou dostupné zde.

 

Vybrané pracovní programy:

 ______________________________________________________________________________________

 

 Open calls

(v současné době jsou vyhlášené výzvy selektovány)

 

Program

Call/Types of action

Topic

Opening date

Deadline

European Research Council (ERC) ERC Advanced Grants 2019  ERC Advanced Grants 2019  21. 5. 2019 29. 8. 2019

 

 

Přehled všech výzev H2020 - otevřených, uzavřených i připravovaných - je k dispozici na stránkách Evropské komise ZDE.

                                                                                   

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person