HORIZON 2020

 

O HORIZON 2020

Rámcový program HORIZON 2020 je dosud největším EU programem pro výzkum a inovace s téměř 80 mld. EUR dostupnými pro období 2014 - 2020. HORIZON 2020 navazuje na 7. Rámcový program, je vnímán jako prostředek k řízení hospodářského růstu a tvorbě pracovních míst.

 

Spojením výzkumu a inovací pomáhá HORIZON 2020 naplňovat stanovené cíle s důrazem na excelentní vědu, vedoucí postavení v průmyslu a řešení společenských problémů. Cílem je zajistit excelentní vědu v Evropě, odstraňování překážek inovacím a usnadnění vzájemné spolupráce veřejného a soukromého sektoru přinášející inovace.

 

Rámcový program EU pro výzkum a inovace bude doplněn o další opatření na dokončení a další rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Tato opatření budou usilovat o odstranění překážek k vytvoření skutečného jednotného trhu pro znalosti, výzkum a inovace.

 

Oficiální stránky programu HORIZON 2020.

 

Přiblížení struktury programu, typů projektů a základních pravidel je například k dispozici v publikaci Vademecum Horizont 2020: Stručně o programu, vydané Technologickým centram Akademie věd ČR. Publikace je v elektornické podobě k dispozici zde.

 

Podrobná struktura HORIZON 2020 zde.

 

Pracovní programy HORIZON 2020

Finální verze pracovních programů jsou dostupné zde.

 

Vybrané pracovní programy:

 ______________________________________________________________________________________

 

 Open calls

(v současné době jsou vyhlášené výzvy selektovány)

 

Program

Call/Types of action

Topic

Opening date

Deadline

European Research Council (ERC) ERC Starting Grants 2020  ERC Starting Grants 2020  17. 7. 2019 16. 10. 2019
European Research Council (ERC) ERC Synergy Grants 2020  ERC Synergy Grants 2020  18. 7. 2019 5. 11. 2019
Horizon 2020 ERA Chairs ERA Chairs 24.7.2019 14.11.2019
Horizon 2020 Twinning Twinning 24.7.2019 14.11.2019

 

 

Přehled všech výzev H2020 - otevřených, uzavřených i připravovaných - je k dispozici na stránkách Evropské komise ZDE.

                                                                                   

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person