Centrum projektů a transferu technologií

 

Oddělení zodpovídá za:

  • podporu přípravy a realizace projektů do operačních programů Strukturálních fondů Evropské unie

  • administraci celouniverzitních projektů

  • koordinaci přípravy a administraci centralizovaných rozvojových projektů 

  • transfer technologií


 

  - Aktuality

 

  - Otevřené výzvy

 

  - Plánované výzvy (2016/2017)

 

  - Školení a semináře

 

  - Přehled Operačních programů 2014 - 2020

 

  - HORIZON 2020

 

  - Ochrana duševního vlastnictví (tbd)

 

  - Smluvní výzkum a výzkumné služby (tbd)

 

  - Nabídka technologií (tbd)

  

  - Kontakty

 


 

Projektové centrum VFU vzniklo v rámci realizace projektu MENDELU NETWORKING (CZ.1.07/2.4.00/17.0027), jehož je VFU Brno partnerem. Mezi jeho činnosti patří administrativní a odborná podpora při přípravě projektů, pořádání školení a informačních seminářů pro akademické pracovníky a metodická podpora VaV týmů. 

Na pracovišti byly realizovány projekty OP VK.

 

 

 

 


 

Agendu výzkumných grantů, dotací a projektů spravuje Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. Zejm. projekty NAZV, MŠMT, GA ČR, AZV ČR, MPO, GA AV ČR, TA ČR, Erasmus+, CEEPUS.

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person