Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

 

Cílem je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Program podporuje rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Podpora je primárně určena podnikům.

 

Podporované programy:

 • Inovace
 • Potenciál
 • Služby infrastruktury
 • Poradenství
 • Marketing
 • Nemovitosti, Školicí střediska
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Úspory energie, úspory energie v SZT
 • Smart grids I., II.
 • Nízkouhlíkové technologie
 • Vysokorychlostní internet, ICT a sdílené služby
 • Progres, Rizikový kapitál

 

Další informace:

 • Implementační agenturou je agentura CzechInvest, zřízená Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO)
 • Portál pro předkládání žádostí o dotaci MS20104+

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person