Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

 

Program usiluje o posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Očekávaným positivním dopadem je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti. Dosažení cílů programu je podporováno formou projektů v rámci prioritních os (PO):

  • Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 
  • Prioritní osa 2: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
  • Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 
  • Prioritní osa 4: Technická pomoc

 

Další informace: 

  • Portál pro předkládání žádostí o dotaci MS20104+

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person