Přehled operačních programů pro období 2014 -2020

 

V programovém období 2014 - 2020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy implementovány prostřednictvím deseti tematických operačních programů, pěti programů přeshraniční spolupráce a pěti programů nadnárodní nebo meziregionální spolupráce. 

 

Přehled jednotlivých operačních programů je k dispozici na portálu Ministerstva pro místní rozvoj ZDE včetně odkazu na jednotlivé Řídicí orgány, detailní informace o programech a výzvách.

 

 Tematické operační programy:

 

Programy přeshraniční spolupráce: 

 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce:

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person