Projekty Strukturálních fondů EU na VFU Brno

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:

Multimediální databáze případových studií a jejich prezentace ve výuce veterinárního lékařství

Řešitel:

doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

Doba realizace: 1.9.2009 - 31.8.2012

Dotace v tis. Kč: 18 807

Stránky projektu: http://www.vfu.cz/pripadovestudie


 

Název projektu:

Od fyziologie k medicíně - integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe

Řešitel:

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2012

Dotace v tis. Kč: 7 077

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/fyziolmed/


 

Název projektu:

Inovace výuky v oblasti ochrany a welfare zvířat 

Řešitel:

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2012

Dotace v tis. Kč: 18 500

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/opvk-welfare/index.html


 

Název projektu:

Zkvalitnění praxe studentů farmacie

Řešitel:

PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2013

Dotace v tis. Kč: 4 504

Stránky projektu: https://cit.vfu.cz/zkvalitnenipraxestudentufarmacie


 

Název projektu:

Inovace výuky veterinárních studijních programů v oblasti bezpečnosti potravin

Řešitel:

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2013

Dotace v tis. Kč: 22 641

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/ivbp/


 

Název projektu:

Klinická a komparativní morfologie-výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory

Řešitel:

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2013

Dotace v tis. Kč: 9 033

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/kkm/


 

Název projektu:

Posílení finanční udržitelnosti výzkumu na VFU Brno zavedením metodiky úplných nákladů

Řešitel:

Ing. Leona Sapíková

Doba realizace: 1.7.2011 - 30.6.2014

Dotace v tis. Kč: 7 920

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/fullcost/


 

Název projektu:

Vzdělávání pracovníků VaV Masarykovy univerzity a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno v endoskopických vyšetřovacích technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní chirurgii s využitím nových materiálů

Řešitel:

MVDr. Michal Crha, Ph.D.

Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2012

Dotace v tis. Kč: 4 364

Stránky projektu: http://www.projekt-endoskopie.cz


 

Název projektu:

Inovativní systém přípravy pracovníků ve výzkumu a vývoji

Řešitel:

MVDr. Mirko Treu, CSc.

Doba realizace: 1.7.2009 - 30.6.2012

Dotace v tis. Kč: 2 842

Stránky projektu:  http://www.vfu.cz/vpv


 

Název projektu:

Kreativní přístupy ve výuce fyziologie - integrované (motivační) vzdělávací moduly

Řešitel:

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Doba realizace:  1.6.2011 - 28.2.2014

Dotace v tis. Kč: 2 183       

Stránky projektu: http://kreativnifyziologie.upol.cz/


 

Název projektu:

Podpora mezinárodní spolupráce - multidisciplinární témata ve vědách o živé a neživé přírodě (COOPELIA) 

Řešitel:

Ing. Leona Sapíková

Doba realizace: 9.5.2011 - 8.5.2014

Dotace v tis. Kč: 10 260

Stránky projektu: http://www.vri.cz/cz/coopelia_-_projekt


 

Název projektu:

MENDELU Networking

Řešitel:

Ing. Leona Sapíková

Doba realizace: 1.6.2011 - 31.5.2014

Dotace v tis. Kč: 3 751

Stránky projektu: http://web2.mendelu.cz/rek_953_projekty/iprojekt.php?id=4


 

Název projektu:

Zvyšování pedagogických, manažerských a odborných dovedností pracovníků VFU

Řešitel:

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.,MBA

Doba realizace: 1.10.2011 - 30.9.2014

Dotace v tis. Kč: 15 177

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/opvkfaf/


 

Název projektu:

Molekulární biologie jako nástroj integrace biomedicínských disciplín na VFU Brno

Řešitel:

doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

Doba realizace: 1.1.2012 - 31.8.2014

Dotace v tis. Kč: 9 703

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/molbio/


 

Název projektu:

Inovace studijního programu farmacie v souladu s potřebami trhu práce

Řešitel:

doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.,MBA

Doba realizace: 1.1.2012 - 31.12.2014

Dotace v tis. Kč: 16 760

Stránky projektu: http://faf.vfu.cz/studium/opvk-studenti/


 

Název projektu:

Internacionalizace výuky veterinární medicíny jako cesta na evropský trh práce

Řešitel:

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Doba realizace: 1.1.2012 - 31.12.2014

Dotace v tis. Kč: 29 926

Stránky projektu: http://www.ivvm.cz/cz


 

Název projektu:

Rozvoj vědeckého týmu a laboratoře pro infekční onemocnění společná člověku a lidoopům

Řešitel:

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

Doba realizace: 1.3.2012 – 28.2.2015

Dotace v tis. Kč: 31 980

Stránky projketu: http://www.hpi-lab.com/cz


 

Název projektu:

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru
Bezpečnost a kvalita potravin

Řešitel:

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Doba realizace: 1.7.2012 – 30.6.2015

Dotace v tis. Kč: 45 650

Stránky projektu: http://www.vfu.cz/inovace-bc-a-navmgr


 

Název projektu:

Farmakotoxikologické hodnocení nově syntetizovaných (izolovaných) látek jako nástroj integrace preklinických disciplín na VFU Brno

Řešitel:

doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.

Doba realizace: 1.9.2012 – 28.2.2015

Dotace v tis. Kč: 9 976

Stránky projektu: https://cit.vfu.cz/farmtox/


 

 

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Název projektu:

CEITEC - Středoevropský technologický institut

Řešitel:

prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc.

Doba realizace: 1.1.2011 - 31.12.2015

Dotace v tis. Kč: 61 842

Stránky projektu: http://www.ceitec.cz


 

Název projektu:

Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz

Řešitel:

Ing. Leona Sapíková

Doba realizace: 1.7.2011 - 30.6.2013

Dotace v tis. Kč: 106 097

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/zoonoz


 

Název projektu:

Rozvoj DSP Farmacie

Řešitel:

doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.

Doba realizace: 1.12.2011 - 31.12.2014

Dotace v tis. Kč: 169 636

Stránky projektu: http://cit.vfu.cz/farmacie2


 

Název projektu:

SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Černohlávková

Doba realizace: 1.10.2012 – 31.12.2014

Dotace v tis. Kč: 948


 

Název projektu:

Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd

Kontaktní osoba:

PhDr. Jana Slámová

Doba realizace: 1.1.2013 – 31.12.2014

Dotace v tis. Kč: 3 724


 

Název projektu:

Chemické elektronické informační zdroje pro VaV

Řešitel:

PhDr. Jana Slámová

Doba realizace: 1.1.2013 - 31.12.2014

Dotace v tis. Kč: 8 837

Stránky projektu: http://projekty.upce.cz/chemeiz/index.html


 

Název projektu:

MENDELU RESEARCH LIBRARY

Kontaktní osoba:

PhDr. Jana Slámová

Doba realizace: 1.1.2013 – 31.12.2014

Dotace v tis. Kč: 10 501

Stránky projektu: http://mereli.mendelu.cz/


 

Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013

Název projektu:

Školící centrum pro aviární medicínu (Training Centr for Avian Medicin – TAV)

Kontaktní osoba:

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM

Doba realizace: 1.7.2012 – 31.12.2014

Dotace v tis. Kč: 10 501

Stránky projektu: www.tav-project.eu

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person