Rozvojové projekty

 

Rok 2019

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu a institucionálního programu pro veřejné vysoké školy

 

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019 - 2020

 

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2019

 

 


 

Rok 2018

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2018

 

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2018

 

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2018

 

Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018

 

Spolupráce při přípravě studijních IS na novou strukturu studia a technické řešení meziuniverzitní prostupnosti studia

 

Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

 

Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

 

Problematika internacionalizace v prostředí veřejných vysokých škol se zaměřením na oblast lidských zdrojů

 

Zvýšení absorpční kapacity pro mezinárodní VaV projekty – H2020 Umbrella

 

DPP!!! VŠ Dotace, projekty, procesy vysokých škol !!!

 

Vytvoření metodiky ověřování funkčnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality s využitím synergického potenciálu společného meziuniverzitního týmu expertů

 

 


 

Rok 2017

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017

 

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017

 

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2017

 

Sdílení kapacit hostujících akademických pracovníků s využitím IT technologií

 

Společný celostátní webový portál vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství

 

Standardizace Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností vysoké školy využívající synergického působení potenciálu sdílení znalostí a zkušeností zapojených vysokých škol

 

Udržitelný rozvoj ERP systémů VVŠ při změnách legislativního a technologického prostředí a technický upgrade ekonomických systémů

 

Zkvalitnění praktické výuky prostřednictvím sdílení kapacit školních zemědělských podniků 

 


 

 

Rok 2016

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 - 2018

 

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 - 2018

 

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2016

 

Marketingová strategie moravských škol: MU, MENDELU, UP, UTB, VFU a VUT

 

Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů

 

Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností veterinárního, zemědělského a potravinářského zaměření využívající synergie zapojených vysokých škol

 

Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů

 


  

Rok 2015

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2015 

 

Podpora spolupráce v oblasti internacionalizace mezi MU, UP, MENDELU, JAMU a VFU

 

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

 

Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality veřejné vysoké školy

  


 

Rok 2014

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2014

 

Zvyšování kvalifikace studentů doktorských studijních programů a post-doktorandů zemědělských a veterinárních oborů zapojením do multidisciplinárních meziuniverzitních týmů

 

Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ

 

Osobnostním rozvojem ke kariérnímu uplatnění studentů (ORKUS)

 


 

Rok 2013

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2013

 

Konsorcium VŠ: analýza a implementace spolupráce a sdílení kapacit

 

Posílení mobilit studentů VFU Brno do zemí mimo EU

 

SIT-F: Koordinovaný rozvoj IS sítě škol

 


 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person