Rozvojové projekty

 

Rok 2017

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017

 

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2017

 

 

Rok 2016

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 - 2018

 

Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2016 - 2018

 

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2016

 

Marketingová strategie moravských škol: MU, MENDELU, UP, UTB, VFU a VUT

 

Podpora vzdělávání doktorandů a karierního růstu post-doktorandů

 

Systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností veterinárního, zemědělského a potravinářského zaměření využívající synergie zapojených vysokých škol

 

Synergie pro vyšší kvalitu dat v síti vysokých škol a technický upgrade ekonomických systémů

 


  

Rok 2015

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2015 

 

Podpora spolupráce v oblasti internacionalizace mezi MU, UP, MENDELU, JAMU a VFU

 

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

 

Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality veřejné vysoké školy

  


 

Rok 2014

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2014

 

Zvyšování kvalifikace studentů doktorských studijních programů a post-doktorandů zemědělských a veterinárních oborů zapojením do multidisciplinárních meziuniverzitních týmů

 

Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ

 

Osobnostním rozvojem ke kariérnímu uplatnění studentů (ORKUS)

 


 

Rok 2013

Závěrečné zprávy Rozvojových projektů za rok 2013

 

Konsorcium VŠ: analýza a implementace spolupráce a sdílení kapacit

 

Posílení mobilit studentů VFU Brno do zemí mimo EU

 

SIT-F: Koordinovaný rozvoj IS sítě škol

 


 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz