Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno

Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2020

12. 12. 2019 - Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2020. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 12. 12. 2019 do 28. 2. 2020. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2020 do 15. 3. 2020.

 

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 28. 2. 2020, kontakt: kopeckape@vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

 

Historie IVA VFU Brno

 - IVA 2019

 - IVA 2018

 - IVA 2017

 - IVA 2016

 - IVA 2015

 - IVA 2014

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person