Interní vzdělávací agentura IVA VFU Brno

Zveřejnění výsledků soutěže IVA VFU Brno 2019

12. 3. 2019 - Komise IVA VFU Brno zveřejňuje výsledky soutěže IVA VFU Brno 2019 v tabulce níže. Projekty jsou rozděleny dle jednotlivých fakult. O výši a struktuře úprav projektů budou jejich řešitelé informováni e-mailem do 13. 3. 2019.

Rozhodnutí k projektům budou vydána po poskytnutí finančních prostředků univerzitě ze strany MŠMT. Finanční prostředky přidělené na jednotlivé projekty bude možné čerpat také až po jejich poskytnutí univerzitě. Řešitelé přijatých projektů budou o této skutečnosti informováni.

 

Vyhlášení rozdělení prostředků uvnitř IVA VFU Brno pro rok 2019

8. 3. 2019 - Komise IVA VFU Brno rozhodla o rozdělení finančních prostředků určených na projekty tvůrčí vzdělávací činnosti prostřednictvím Interní vzdělávací agentury VFU Brno pro rok 2019.

 

Vyhlášení soutěže IVA VFU Brno pro rok 2019

12. 12. 2018 - Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IVA na VFU Brno pro rok 2019. Soutěžní lhůta pro odevzdávání návrhů projektů je stanovena od 12. 12. 2018 do 28. 2. 2019. Hodnotící lhůta je stanovena od 1. 3. 2019 do 15. 3. 2019.

 

Návrhy projektů odevzdávejte elektronicky i v písemné podobě do kanceláře prorektora pro strategii a rozvoj nejpozději do 28. 2. 2019, kontakt: kopeckape@vfu.cz.

Dokumenty ke stažení:

 

Historie IVA VFU Brno

 - IVA 2018

 - IVA 2017

 - IVA 2016

 - IVA 2015

 - IVA 2014

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person