Aktuality VaV

Zde najdete text vyhlášených veřejných soutěží grantových agentur 

 


 

 

Vážení,

 

jménem pana prorektora prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D., si Vám dovoluji oznámit, že dne 28. března 2018 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci  „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2019.

 

Návrhy projektů je možné podávat do 17. května 2018 do 23:59:59h

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže bude 20. listopadu 2018

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: nejpozději do 14. května 2018, 9:00 hod.

 

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2018/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2018/.  

 

V souvislosti s vyhlášenou výzvou Ministerstvo zemědělství organizuje Informační seminář pro uchazeče dne 3. května 2018 od 9:30h na Ministerstvu zemědělství v Praze. Více informací naleznete zde:http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2018/informacni-seminare-pro-uchazece/.

 

Detailní informace o postupu podávání návrhu projektů a součinnosti VVZ obdržely děkanáty jednotlivých fakult k další distribuci.

 

 

aktualizováno 17.4.2018


 

Vážení,

jménem pana prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D., Vám oznamuji, že dne 7. března 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro program INTER-EXCELLENCE, podprogram: „INTER-ACTION“ VES18USA se zaměřením na česko-americkou spolupráci, s počátkem řešení 1. 1. 2019.

 

Soutěžní lhůta začíná 8. března 2018.

 

Návrhy projektů je možné podávat do 30. dubna 2018.

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 23. dubna 2018.

 

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-programu-inter-excellence-6

 

 Následující přílohy zajistí VVZ:

-          Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče

 

aktualizováno 13.3.2018


 

 

Vážení,

jménem pana prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, prof. MVDr. Vladimíra Celera, Ph.D., Vám oznamuji, že dne 27. února 2018 vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu standardních, juniorských a mezinárodních grantových projektů s předpokládaným počátkem řešení od 1. ledna 2019.

 

Program je rozčleněn do následujících panelů:

  • technické vědy;
  • vědy o neživé přírodě;
  • lékařské a biologické vědy;
  • společenské a humanitní vědy;
  • zemědělské a biologicko-environmentální vědy.

Soutěžní lhůta začíná 27. února 2018.

 

Návrhy projektů je možné podávat do 11. dubna 2018.

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ: 4. dubna 2018.

 

Text vyhlášení a ostatní informace naleznete na odkaze: https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2/.

 

Následující přílohy zajistí VVZ:

-          Čestné prohlášení uchazeče – právnické osoby

-          Čestné prohlášení uchazeče jako právnické osoby (podle zákona č. 218/2000 Sb.)

 

 

aktualizováno 13.3.2018

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person