Grantová agentura České republiky

Termíny podání dílčích a závěrečných zpráv projekt GAČR

Dílčí zprávy - nejpozději do 15. ledna 2020.

Závěrečné zprávy - nejpozději do 31. ledna 2020. 

 

Detaily jsou uvedeny zde: 

http://gacr.cz/kriteria-hodnoceni-vysledku

 

Informace k obsahu dílčích a závěrečných zpráv: 

https://gacr.cz/podani-dz/Informace 

https://gacr.cz/podani-zz/Organizace 

 


 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

1. MVDr.Lada Hofmannová,Ph.D. - Role volně žijících zvířat ve městech v koloběhu vektory přenášených zoonotických patogenů s důrazem na Anaplasma phagocytophilum

2. prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. - Epidemiologie a patologie gastrointestinálních helmitóz u kriticky ohrožených horských goril

3. prof.RNDr.Eva Matalová,Ph.D. - Nové fyziologické funkce pro-apoptotických cysteinových proteáz v endochondrální osifikaci

4. doc.RNDr. Monika Dolejská,Ph.D. - Multirezistentní vysoce rizikové linie Escherichia coli: příběh úspěšné souhry mezi chromozomem a plazmidem

5. prof.MVDr.Jiří Pikula,Ph.D. - Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů

6. prof. Ing. Luděk Žůrek, Ph.D. - Microbiální ekologie, střevní immunita a vektorová kompetence u lxodes ricinus a Amblyomma americanum

 

 


 

 

PŘIJATÉ PROJEKTY NA ROK 2016

1. prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. - Nové fyziologické funkce komponent apoptických drah v buňkách tvrdých tkání.

2. doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D. - Protizánětlivá aktivita vybraných stilbenů, 2-arylbenzofuranů a jejich metabolitů

3. doc. RNDr. Milan Bartoš, Ph.D. - Vodní prostředí v krasu: dopad lidských aktivit na "geomykobakteriologii"

 

aktualizováno dne 27.11.2015 


 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2015

1. prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. - Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu

2. doc. RNDr. Bc. Jiří Pazourek, Ph.D. - Invazní mechovka Pectinatella magnifica v ČR: její biologie a sekundární metabolity

3. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. - Epidemické plazmidy antibiotické rezistence – evoluce, plasticita a fitness

4. prof.MVDr.David Modrý,Ph.D. - Genetická diverzita a přenosy strongylidních hlístic mezi africkými lidoopy a lidmi

aktualizováno dne 10.4.2015


 

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE GA ČR 

Kontaktní osoba:
Blanka Javorová
Sekce vnějších vztahů, mezinárodní spolupráce  
a administrativní podpory
Tel.: 420 227 088 863
E-mail: blanka.javorova@gacr.cz


 

Vyhlášení veřejné soutěže – STANDARDNÍ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu standardních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

Text vyhlášení

Zadávací dokumentace pro standardní projekty

Checklist k návrhu projektu – zobrazit

Čestné prohlášení – právnická osoba

Čestné prohlášení – fyzická osoba

Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP

 

Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.
Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

National Research Foundation of Korea (NRF)

National Science Council of Taiwan (NSC)

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.
Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.
Texty vyhlášení:
spolupráce s DFG
spolupráce s NRF
spolupráce s NSC

Zadávací dokumentace pro mezinárodní projekty
Checklist k návrhu projektu – zobrazit

Čestné prohlášení – právnická osoba
Čestné prohlášení – fyzická osoba
Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP

Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY

Posted: Únor 25th, 2014, by Blanka Javorová

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2015.

Soutěžní lhůta začíná 26. února 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do 9. dubna 2014.

Text vyhlášení

Zadávací dokumentace pro Juniorské projekty

Checklist k návrhu projektu – zobrazit

Čestné prohlášení – právnická osoba

Čestné prohlášení – fyzická osoba

Aplikace pro podávání návrhů projektů – VSTUP

 

Grantová agentura České republiky aktuálně informuje na svých stránkách

http://www.gacr.cz 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person