Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky

Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky aktuálně informuje na http://www.mzcr.cz/Odbornik

 

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2015

  1. doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.: Ireverzibilní elektroporace pankreatu

  2. doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.: Analýzy zdrojů kampylobakterových infekcí člověka, antibiotická rezistence termotolerantních kampylobakterů a epidemiologie kampylobakterióz

  3. prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.: Bakteriální rezistence k fluorochinolonům, možnosti její prevence a ochrana poplulace

  4. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý Ph.D.: Moderní léková forma pro terapii orálních kandidóz

  5. MVDr. Peter Scheer: Plazmatické markry aktivace koagulace u pacientů se zavedenou endokardiální elektrodou
  6. PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.: Příprava lékové formy  s řízeným uvolňováním glukosy k prevenci hypoglykemických stavů
  7. doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.: Využití nových biotechnologií v prevenci a léčbě stenóz žlučových cest
  8. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.: Molekulárně-epidemiologická typizace multirezistentních kmenů Enterobacteriacea a Pseudomonas spp. se zaměřením na jejich skryté zdroje

 

  aktualizováno dne 1.4.2015

   


 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE 

 

dne 27. června 2014 vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňující „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015-2022“.

 

Program má tři hlavní oblasti – Vznik a rozvoj chorob; Nové diagnostické a terapeutické metody; Epidemiologie a prevence nejzávažnějších chorob.

 

Soutěžní lhůta začíná  28. června 2014.

Návrhy projektů je možné podávat do  1. září 2014.

 

Interní termín pro odevzdání projektů na VVZ : 25. srpna 2014.

 

Poznámky :

Zadávací dokumentace zde

Text vyhlášení a ostatní informace na odkaze:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/verejna-soutez-2015-2019_3122_3.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person