Pokyny k ukončení řešení projektů IGA VFU Brno pro rok 2018

 

31. 10. 2018

Ukončení čerpání finančních prostředků (kromě mzdových prostředků akademických pracovníků a stipendií, bude vyplaceno až po obhájení projektu na konferenci)

 

31. 10. 2018 - odevzdat žádost o vyplacení stipendia prostřednictvím děkanátu

 

30. 11. 2018 - odevzdat návrh na vyplacení odměny akademického pracovníka na děkanát

 

30. 11. 2018 do 10.00 hod.

Odeslat elektronicky na emailové adresy:

FVL - skoricm@vfu.cz              FVHEpikulaj@vfu.cz                    FaF - suchypa@vfu.cz 

1) Příspěvky do sborníku fakultních konferencí ve wordu – viz Parametry příspěvku

2) Podklady pro Zápis ze studentské vědecké konference viz Zápis ze studentské vědecké konference

  

30. 11. 2018

Předání Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VFU Brno 2018 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS) - viz IGA 2018 Závěrečná zpráva

1) podepsané v písemné podobě na děkanáty fakult

2) elektronicky na email: iga@vfu.cz

 

6. 12. 2018 do 10.00 hod.

Tajemníci fakult předají písemnou formu Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VFU Brno 2018 na Sekretariát prorektora pro vzdělávání

 

10. 12. 2018, začátek 8.00 hod.

Obhajoba projektů na veřejných studentských vědeckých konferencích pořádaných fakultami.

Připravené prezentace musí být v Power Pointu v délce max. 15 minut.

Pořadí určuje předseda dílčí komise.  

 

Místa konání konferencí:

FVL – Velká zasedací místnost SIS, budova č. 24, 3.NP, dv.č. 336

FVHE – Multifunkční místnost SIS, budova č. 24, dv.č. 166

FaF – Pavilon Farmacie, budova č. 44, místnost 038Přílohy:


 doc_smallParametry a VZOR příspěvku
 doc_smallIGA 2018 Závěrečná zpráva
 doc_smallZápis ze studentské vědecké konference

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person