Pokyny k ukončení řešení projektů IGA VFU Brno pro rok 2017

 

31. 10. 2017 - ukončení čerpání finančních prostředků

(včetně mzdových prostředků akademických pracovníků)

 

20. 11. 2017 do 10.00 hod. – odevzdání Příspěvků do sborníku fakultních konferencí –

viz Parametry příspěvku elektronicky na emailové adresy:

FVL - celerv@vfu.cz   FVHE - pikulaj@vfu.cz   FaF - suchypa@vfu.cz

 

30. 11. 2017 – odevzdání Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VFU Brno 2017 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS) - viz IGA 2017 Závěrečná zpráva, podepsané v písemné podobě na děkanáty fakult a elektronicky na email: iga@vfu.cz

   a odevzdání podkladů pro Zápis ze studentské vědecké konference

viz Zápis ze studentské vědecké konference elektronicky na emailové adresy:

FVL - celerv@vfu.cz FVHE - pikulaj@vfu.cz FaF - suchypa@vfu.cz

 

6. 12. 2017 – předání Závěrečných zpráv řešených projektů IGA VFU Brno 2017 tajemníky fakult na Sekretariát prorektorky pro vzdělávání

 

14. 12. 2017, začátek 8.00 hod. – aktivní účast na veřejných studentských vědeckých konferencích pořádaných fakultami.
Připravené prezentace musí být v Power Pointu v délce max. 15 minut.
Pořadí určuje předseda dílčí komise.

 

Místa konání konferencí:
FVL – Velká zasedací místnost SIS, budova č. 24, blok B, 3. NP, dv.č. 336
FVHE – Ústav výživy zvířat a Ústav zootechniky a zoohygieny, budova č. 15, učebna č.203,
FaF – Pavilon Farmacie, budova č. 44, místnost 038Přílohy:


 doc_smallParametry a VZOR příspěvku
 doc_smallIGA 2017 Závěrečná zpráva
 doc_smallZápis ze studentské vědecké konference

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz