Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2010 – FVHE

 

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení komise dne 15.12.2010
Publikace výsledků
plán
Ke dni 14.12.2018
Albrechtová Kateřina MVDr.M.Machálková, Mgr.D.Janoszowská, RNDr.M.Dolejská,Ph.D.,
Prof.MVDr. A.Čížek,CSc.,
Doc.MVDr. J.Klimeš,CSc.
64/2010/FVHE Antibiotická rezistence u kmenů Escherichia coli kolonizujících trávicí trakt psů, koček a zvířat chovaných v zoologických zahradách splněno 1xIF splněno
Harkabusová Veronika Doc.Ing.O.Čelechovská,Ph.D, 65/2010/FVHE Sledování obsahu arsenu v rybách z řek v okolí Brna splněno

1xIF

 

1x bez IF

splněno

 

splněno

Prášková Eva Doc.Ing.E.Voslářová,Ph.D., Mgr.Z.Široká,Ph.D., MVDr.R.Dobšíková, Ph.D., MVDr.I.Haluzová, H.Cinková, Bc.N.Janků 68/2010/FVHE Vliv účinků léčiv detekovaných v našich tocích na vodní organismy splněno 2xIF splněno
Steinhauserová Pavla Doc.MVDr.J.Ruprich, CSc., Mgr.R.Hulánková 69/2010/FVHE Studium obsahu mastných kyselin/sodíku u vybraných tepelně opracovaných a fermentovaných masných výrobků na trhu v ČR/EU vzhledem k možným zdravotním nebo nutričním tvrzením splněno

1xIF

 

1x bez IF

 

4x konf

splněno

 

 

splněno

 

 

splněno

Procházková Zuzana Prof.MVDr.L.Vorlová, Ph.D., MVDr.M.Dračková, Ph.D., RNDr.I.Borkovcová, Ph.D., Ing.L.Ruprichová, Mgr.D.Vlkovič 72/2010/FVHE Využití moderních instrumentálních analytických metod pro hodnocení fyzikálně-chemických parametrů medu a mléka z hlediska jakosti a zdravotní nezávadnosti pro spotřebitele splněno

3xIF

 

1xbez IF

splněno

 

 

splněno

Tauferová Alexandra Doc.MVDr.B.Tremlová, Ph.D., doc.MVDr.V.Pažout, CSs., Mgr.P.Bartl, Ing.M.Ošťádalová, Mgr.J.Pokorná, Mgr.Z.Randulová 75/2010/FVHE Stanovení biologicky aktivních látek u vybraných produktů rostlinného původu splněno 2xIF

 

2x bez IF

 

8x konfer.

splněno


splněno

 

 

splněno

Banďouchová Hana Mgr.V.Damková, prof.MVDr.J. Pikula. Ph.D., MVDr.I.Soukupová, Bc.T.Chumlenová 78/2010/FVHE Účinky subletální expozice zajíce polního pesticidům na průběh infekce Francisella Tularensis splněno

1xIF

splněno
Damková Veronika MVDr.I.Soukupová,, prof.MVDr.J. Pikula. Ph.D., 79/2010/FVHE Vliv cyanotoxinů a olova na reprodukci ptáků splněno 1xIF splněno
Vitula František Bc.T.Chumlenová, MVDr.H.Banďouchová, MVDr.I.Soukupová, Mgr.V.Damková, prof.MVDr.J. Pikula. Ph.D., 80/2010/FVHE Biochemické parametry u koroptve polní (Pernix pernix) – referenční rozmezí splněno 1xIF splněno
Tománková Jana Ing.L.Gallas, Ph.D., Ing.G.Bořilová, Ph.D., prof.MVDr.I.Steinhauserová, CSc., Mgr.R.Hulánková, Bc.M.Kvizdová, Hana Brožková 83/2010/FVHE Kvalitativní a kvantitativní analýza organických těkavých látek pro indikaci čerstvosti a zdravotní nezávadnosti baleného drůbežího masa splněno 1xIF splněno
Kenšová Renáta Prof.MVDr.Z.Svobodová, DrSc., Ing.K.Kružíková,Ph.D., L.Pištěková, J.Poláčková 84/2010/FVHE Speciace rtuti z pohledu bezpečnosti potravin-ryb z významných rybářských revírů ČR splněno 1xIF splněno
Žďárský Michal Prof.MVDr.P.Dvořák,CSc. 85/2010/FVHE Morfologické změny na Armenia franciscana vlivem ionizujícího záření splněno 1xIF  splněno
Pospiech Matej MVDr.Z.Řezáčová Lukášková, Doc.MVDr.B.Tremlová, Ph.D., Mgr.Z.Randulová , Bc.J.Geclová 86/2010/FVHE Optimalizace histochemických a imunohistochemických vyšetření pro mikroskopii potravin splněno 1xIF

 

4x bez IF

splněno

 

 

splněno

Plhalová Lucie Doc.MVDr.V.Pištěková, Ph.D., MVDr.H.Modrá, Ph.D., MVDr. P.Doleželová, MVDr.S.Mácová, Ph.D., Bc.J.Javorská, Bc.L.Hryciuková, H.Přibylová 87/2010/FVHE Studium akutních a subchronických účinků pesticidů na ryby splněno 1xIF splněno
Karásková Kateřina M.Jámbor, prof.Ing.E.Straková, Ph.D., prof.MVDr.Ing.P.Suchý,CSc., 88/2010/FVHE Změny chemického složení těla bažantích kuřat v průběhu ontogenetického vývoje s cílem optimalizovat krmné směsi splněno

1xIF

 

2x konf.

splněno

 

 

splněno

Blahová Jana MVDr.J.Kovářová, Mgr.P.Maršálek, Ph.D., A.Kirchnerová, Jitka Vrzáňová 89/2010/FVHE Využití žluče ryb pro studium zátěže vodního ekosystému splněno 1xIF splněnogoogle+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person