Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2010 - FVL

 

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení komise dne 15.12.2010
Publikace výsledků
plán
ke dni 14.12.2018
Putnová Iveta Prof. MVDr. F.Tichý , CSc. 28/2010/FVL Vznik a výskyt rozštěpu pysku a/ nebo patra u prasat splněno 2x IF splněno
Husník Roman Doc. MVDr.J.Klimeš,CSc.
MVDr. L.Frgelecová,
K.Pavlicová
31/2010/FVL Sledování výskytu Helicobacter spp. U psů v České republice splněno 1x IF  
Knotek Zdeněk MVDr. A.Hrdá  32/2010/FVL Alfaxalon v anestézii plazů splněno 1x IF

splněno

Honzák Daniel MVDr.S.Kovaříková, Ph.D., MVDr.N.Hronová  38/2010/FVL Stanovení hladiny EGF v moči koček s FIC, Použití nesteroidních antiflogistik v terapii FIC splněno 1x IF  
Prfousová Ilona MVDr.K.Pomajbíková,
doc.,MVDr. D.Modrý, PhD
41/2010/FVL Charakterizace enzymů symbiotických nálevníků lidoopů T.abrassarti a posouzení úlohy nálevníků při fermentaci v tlustém střevě splněno 1x IF splněno
Modrý David Mgr.J.Jamriška 42/2010/FVL PCR diagnostika, polymorfismus a hostitelská specifita původců toxoplasmózy ptáků splněno 1x IF  splněno
Urbanová Lucie MVDr.M.Crha, Ph.D., MVDr.L.Stehlík, prof.MVDr.A.Nečas, Ph.D., MVDr.P.Proks, Ph.D., MVDr.R.Srnec, R.Snášil, P.Fedorová 45/2010/FVL Analýza sil působících na segmentální defekt femuru miniaturních prasat fixovaný flexibilní pilířovou osteosyntézou titanovou LCP ploténkou:ex vivo studie splněno 1x IF splněno
Chlastáková Ivana Doc.RNDr.E.Matalová,Ph.D.,
J.Kudělová 
46/2010/FVL Inhibice kaspázy-3 v explantátových kulturách splněno 2x IF splněno
Novotný Robert MVDr.R.Vitásek 49/2010/FVL Reverzibilní suprese pohlavní aktivity kocourů splněno

1x IF

 

1x konf.

splněno

 

splněno

 

Pěnkava Oldřich MVDr.S.Šlosárková,Ph.D. 51/2010/FVL Změny v tukové tkáni dojnic během tranzitního období splněno 1x IF  
Hauptman Karel MVDr.S.Kohůtová 54/2010/FVL Hormonální modulace ovariálního cyklu morčete domácího splněno

1x IF

 

2x bez IF

 

1x konf.

splněno

 

 

splněno

 

 

splněno

Hlaváč Jan Mgr.M.Nečesánková, doc.,MVDr. D.Modrý, PhD., Mgr.J.Futas, MSc.M.Qablan, Ch.Schneider 55/2010/FVL PCR diagnostika trypanosom T.evansi/equiperdum u domácích zvířat amplifikací genu pro Spliced LeaderRNA a asociace infekce s genetickými markery hostitelů splněno 1x IF  splněno
Pospíchalová Jana Prof.MVDr.D.Zendulková, CSc., Mgr.K.Rosenbergerová, PhD., MVDr.A.Hekrlová, MVDr.A.Šperlová 60/2010/FVL Studium výskytu Mycoplasma bovis v chovech skotu České republiky splněno 1x IF  splněno
Stavinohová Renata MVDr.j.Lorencová 62/2010/FVL Význam parametrů oxidačního stresu u fen s tumory mléčné žlázy a efekt vybraných antioxidantů suplementovaných těmto fenám splněno

1x IF

 

1x konf.

splněno

 

 

splněnogoogle+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person