Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2011 – FaF

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení
komise dne 14.12.2011

Publikace výsledků
plán
Ke dni 14.12.2018
Petra Hřibová  doc. RNDr. M.Žemlička, CSc.,  38/2011/FaF  Rostlinné inhibitory ureáz.  splněno 1xIF   splněno
Aleš Franc  Mgr.J.Muselík,PhD.,
R.Máslová,
J.Kvapilová 
39/2011/FaF  Zvýšení bezpečnosti perorálních pevných lékových forem s úzkým terapeutickým indexem.  splněno

1xIF

 

patent

splněno

 

splněno

Veronika Kohoutková  doc. PharmDr.P.Babula, PhD.,
doc. PharmDr Ing. R.Opatřilová,Ph.D.,MBA Mgr.I.Daňková, O.Vodička,
Mgr.Z.Pobořilová  
42/2011/FaF  Vliv oxidativního stresu na biosyntézu sekundárních metabolitů - polyfenolů.  splněno 2xIF splněno
Petr Babula  Ing.J.Sochor
O.Vodička,
Mgr.Z.Pobořilová  
43/2011/FaF  Role zinku v mitochondriální dysfunkci a apoptóze.  splněno 1xIF splněno
Jakub Vysloužil  PharmDr. K.Dvořáčková, Ph.D., J.Kouřil, M.Bernatíková,
M.Kotras, R.Kubánková 
44/2011/FaF  Vývoj chitosanových mikročástic pro přívod modelového léčiva do kolonu  splněno

1xIF

1x bez IF

splněno

 

splněno

Hana Landová  doc. PharmDr.,Mgr,D.Vetchý, PhD.,
PharmDr.J.Gajdziok, Ph.D.,
M.Čujanová, M.Kovářová,
B.Jakešová, L.Juřenová 
45/2011/FaF  Formulace a hodnocení mukoadhezivních flexibilních filmů připravených metodou impregnace  splněno

 

 

2xIF

 

 

 

 

splněno

 

 

Zuzana Slivová  RNDr.A.Lišková, Ph.D.,  48/2011/FaF  Optimalizace metod pro stanovení inhibiční aktivity potenciálních inhibítorů históndeacetyláz  splněno 1xIF  
Pavel Bobáľ  J.Šujan,
L.Veselý,
E.Křečková 
49/2011/FaF  Mikrovlnná syntéza nových substituovaných derivátů chinolínu jako potenciálních antimikrobiálních látek  splněno 2xIF splněno
Pavel Bobáľ  I.Pažitná,
A.Mikudíková 
51/2011/FaF  Syntéza nových inhibitorů histondeacetylas – modulace struktury chromatinu  splněno

2xIF

1xIF

splněno

manuscript

Zuzana Hanáková  Pharm.Dr. K.Šmejkal, PhD.,   54/2011/FaF  Izolace obsahových látek Paulownia tomentosa.  splněno 1xIF splněno
Jakub Treml  Pharm.Dr. K.Šmejkal, PhD.,
RNDr.J.Hošek,Ph.D.,
I.Saloň 
60/2011/FaF  Testování antioxidační aktivity přírodních látek s využitím buněčných kultur  splněno 1xIF splněno
Peter Kollár  P.Trnová,
M.Poláková 
62/2011/FaF  Hodnocení cytodiferenciačních účinků látek izolovaných z Morus alba a Paulownia tomentosa na lidských leukemických THP-1 buňkách.  splněno 1xIF  splněno
Jan Otevřel  Ing.P.Bobáľ, CSc.,
J.Golianová 
63/2011/FaF  Chemoenzymatická syntéza opticky čistých chirálních látek ovlivňujících adrenoreceptory a stanovení jejich enantiomerní čistoty  splněno

2xIF

1xIF

splněno

manusript

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person