Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2011 - FVL

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
 
Hodnocení komise dne 14.12.2011
Publikace výsledků
plán
ke dni 14.12.2018
Taťana Hytychová doc. MVDr.B.Bezděková, Ph.D. 1/2011/FVL Hodnocení hemokultivace a koagulopatií u novorozených hříbat splněno 2xIF  splněno
Zora Knotková MVDr. A. Hrdá,
E.Čermáková
2/2011/FVL Vliv GnRH implantátů na ovariální aktivitu samic chameleóna jemenského. splněno 1xIF  
Irma Kadavová doc. MVDr.L Pavlata, Ph.D. 4/2011/FVL Studium metabolismu mědi ve vztahu matka – mládě u koz při dotaci mědi ve formě anorganické a organicky vázané. splněno 1xIF  splněno
Jana Malá MVDr.S. Čech, Ph.D., 6/2011/FVL Transvaginální sonografická intrafolikulární aplikace hCG a LH u skotu. splněno 3xIF

 

splněno

 
Zbyněk Dvořák doc.,MVDr. A.Pechová, CSc.
MVDr.M. Škorič, Ph.D.
E.Zvonareva,
M.Tomášková 
10/2011/FVL Kvantifikace sonografie jater ve vztahu k vyšetření krve a jaterních bioptátů splněno 1xIF  splněno
Helena Lálová doc.MVDr. M.Lopatářová, CSc.  12/2011/FVL Vývoj účinného protokolu vitrifikace oocytů skotu splněno 1xIF splněno
Petra Charvátová prof.MVDr.D.Zendulková, CSc.,
Mgr.K.Rosenbergová, Ph.D.
MVDr.J.Pospíchalová
14/2011/FVL Surveillance Q horečky v chovech skotu a malých přežvýkavců na území České republiky splněno 1xIF  
Pavlína Melková MVDr.P.Jahn, CSc.
prof.MVDr. J. Hanák, DrSc.
MVDr.O.Dobešová
20/2011/FVL Zavedení zátěžového testu u koní s využitím vysokorychlostního trenažéru. splněno 2xIF

 

splněno

 
Ivana Uhríková prof.MVDr. J.Doubek,CSc.
MVDr.L.Raušerová, Ph.D.
MVDr.K.Řeháková
K.Macháčková
24/2011/FVL Hodnocení změn vnitřního prostředí u syndromu dilatace a volvulu žaludku a vliv infuzní terapie na jejich úpravu

splněno

3xIF

3x konf.

splněno

 

splněno

Eva Jánová Mgr.Moeeb Qablan
prof.MVDr.D.Modrý,Ph.D.
26/2011/FVL Vnímavost a rezistence vůči piroplasmózám a západonilské horečce ve volně žijící populaci koně domácího (Equus caballus) splněno 1xIF  submitován
Vladimír Jekl A.Mináriková 28/2011/FVL Periodontální onemocnění u drobných herbivorních savců splněno

2xIF

2xbez IF

7x konf.

splněno

 

splněno

 

splněno

Iva Blažek-Fialová MVDr.P.Proks, Ph.D.
MVDr.R.Srnec
prof.MVDr.A.Nečas, Ph.D.
MVDr.L.Urbanová
R.Snášil, A.Štokrová
31/2011/FVL Charakteristika lomu implantátu při selhání konstrukce kost/implantát při flexibilní pilířové osteosyntéze segmentálního defektu femuru titanovou LCP ploténkou a šrouby: ex vivo studie splněno 1xIF

 

splněno

 
Jana Petrášová M.Korytárová 33/2011/FVL Sledování hladin pohlavních hormonů z trusu u rozdílných věkových kategorií druhu Nomascus leucogenys, Nomascus siki a Nomascus gabriellae spojených se změnou barvy srsti splněno

 

1xIF

 

2x konf.

 

1xbez IF

splněno

 

 

 splněno

 

splněno

Barbora Doškářová MVDr.M.Kyllar, Ph.D.
H.Hlávková
A.Horáková
A.Kasanová
34/2011/FVL Volná nervová zakončení a ultrastruktura intraartikulárních vazů u psa splněno

 

1xIF

 

1x konf.

akceptován

 

splněno

David Modrý J.Jamriška
J.Behalová
36/2011/FVL Hostitelská specifita dvou druhů kokcidií r. Eimeria z holubů, jejich patogenita, endogenní vývoj a molekulární diverzita. splněno 1xIF  splněno
Markéta Vaňková MVDr.L.Krejčová
prof.MVDr.V.Celer, Ph.D.
37/2011/FVL Exprese rekombinantního glykoproteinu D herpesviru psů 1 v buňkách kvasinek splněno 1xIF  splněno
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person