Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2012 - FaF

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení
komise dne 12.12.2012

Publikace výsledků
plán
Ke dni 14.12.2018

Daniel Pěček

Prof. PharmDr. Miloslava Rabišková, CSc

72/2012/FaF

Hodnocení perorální lékové formy s prodlouženým uvolňováním snadno rozpustného léčiva

splněn

1x IF

 splněno

Zuzana Hanáková

PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.,

Zuzana Čermáková

74/2012/FaF

Izolace a identifikace prenylovaných polyfenolů z Morus alba

splněn

1x IF

 splněno

Jiří Pavlica

Mgr. Petr Mokrý, Ph.D.

75/2012/FaF

Stereosektivní syntéza potenciálních ultrakrátce působících beta-adrenolytik a analýza jejich optické čistoty pomoci NMR spektroskopie

splněn

1x IF

 

Barbora Vraníková

PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.,

Ivana Wawrzyczková,

Veronika Czerneková

76/2012/FaF

Formulace a hodnocení liquisolid systémů s obsahem hypolipidemika.

splněn

1x IF

 splněno

David Vetchý

PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.,

Veronika Walicová,

Silvia Szeteiová,

Matěj Kovář, Lenka Kultanová

78/2012/FaF

Bukální filmy pro lokální terapii kandidových infekcí

splněn

1x IF

 splněno

Jan Otevřel

Ing. Pavel Bobáľ, CSc.

Marie Karpíšková

80/2012/FaF

Návrh a příprava chirálního bifunkčního thiomočovinového katalyzátoru pro asymetrickou syntézu potenciálních ß3-adrenomimetik

splněn

1x IF

splněno 

Gabriela Pražanová

PharmDr. Ján Vančo, Ph.D.,

Mgr. Alžběta Jugová

82/2012/FaF

Testování biologické aktivity látek s potenciálně cytostatickým účinkem na modelu myší leukémie (L-1210).

splněn

1x IF

 splněno

Ondřej Neuwirth

Doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc

83/2012/FaF

Organická rozpouštědla a detekce oxidačního vzplanutí u lidských neutrofilů

splněn

1x IF

 splněno

Martin Čulen

Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA

84/2012/FaF

Dynamická disoluce orálních lékových forem: simulace stavu na lačno.

splněn

1x IF

 splněno

Elian Khazneh

PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

PharmDr. Petra Hřibová

89/2012/FaF

Antiureázová aktivita rostlin rodu Achillea.

splněn

1x IF

 splněno

Kateřina Wróblová

RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.

Zuzana Hořáková

91/2012/FaF

Identifikace rizikových haplotypů celiakie metodou PCR multiplex a jejich vztah k výskytu celiakie

splněn

1x IF

 splněno

Alice Navrátilová

PharmDr. Renata Kubínová, Ph.D.

93/2012/FaF

Izolace minoritních obsahových látek z plodů Maclura pomifera.

splněn

1x IF

 splněno

Jakub Vysloužil

PharmDr. Martina Bajerová

Zuzana Hořáková

Jana Nováková,

Anna Šebestová, Daniel Skiba

94/2012/FaF

Příprava mikročástic zpracováním polosyntetických polymerů pomocí metody vnější gelace

splněn

1x IF

 splněno

Jiří Kos

Doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

96/2012/FaF

 

Syntéza amidů kyseliny chinoxalinové jako biologicky aktivních látek.

 
splněn

 

2x IF

 
 splněno
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person