Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2012 - FVL

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
 
Hodnocení komise dne 12.12.2012
Publikace výsledků
plán
ke dni 14.12.2018

Kateřina Pomajbíková

Prof. MVDr. David Modrý Ph.D.

Zuzana Tehlárová,

Barbora Červená

30/2012/FVL

Hostitelská specifita patogenních améb Entamoeba histolytica a E. nuttalli v populacích volně žijících primátů

splněn

 

2x IF

 
 splněno

Tomáš Fichtel

MVDr. Petr Janalík

Daniela Čapková,

Jitka Zimková

33/2012/FVL

Mikrobiologická kontaminace veterinárního stomatologického pracoviště při parodontologickém ošetření psů

splněn

1x IF

 
 

Darja Musilová

Doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.

Jan Bartoněk

35/2012/FVL

Indukce přídatného žlutého tělíska po inseminaci s cílem zvýšení úrovně březosti u mléčných krav

splněn

 

1x IF

 
 splněno

Petra Fedorová

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

MVDr. Robert Srnec,

MVDr. Lucie Urbanová,

Robert Snášil, Peter Sedláček

39/2012/FVL

Mechanické a biokompatibilní vlastnosti nového skafoldu, vyvinutého k léčbě parciální ruptury LCC, v kombinaci s kmenovými buňkami: ex vivo studie.

splněn

1x IF

 splněno

Taťána Husáková

doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Dip. ECBHM

43/2012/FVL

Vyhodnocení výskytu karencí stopových prvků s ohledem na způsob krmení u lam a alpak v České Republice

splněn

 

1x IF

 
 splněno

Miroslava Mráčková

MVDr. Markéta Sedlinská Ph.D.

45/2012/FVL

Vliv gentamicinu na motilitu spermií a mikrobiální kontaminaci semene hřebců.
Effects of Gentamicin on the Motility of Stallion Spermatozoa and Microbial Contamination of Stallion Semen.

splněn

 

1x IF

 

1x IF

 

 splněno

 

 manuscript

Taťana Hytychová

Doc. MVDr. Barbora Bezděková, PhD., DECEIM

46/2012/FVL

Mikrobiální screening kompromitovaných novorozených hříbat a jeho korelace s dalšími klinicko-patologickými parametry.

splněn

 

2x IF

 
 splněno

Markéta Sedlinská

Zdeňka Blahová

MVDr. Miroslava Mráčková

47/2012/FVL

Srovnání spolehlivosti vyvolání chemické ejakulace u hřebců koně (Equus caballus) a osla (Equus asinus).

splněn

 

1x IF

 
 splněno

Barbora Bezděková

Petr Soukup

51/2012/FVL

Prevalence a rizikové faktory vzniku tromboflebitid a jejich diagnostika pomocí ultrasonografie u koní hospitalizovaných na Klinice chorob koní FVL VFU Brno

splněn

 

2x IF

 
 splněno

Elizaveta Zvonareva

doc. MVDr. Alena Pechová, CSc., Dip. ECBHM

52/2012/FVL

Vliv suplementace Bioplexu Mn na distribuci manganu, zinku, mědi a železa v organismu kůzlat.

splněn  1x IF splněno

Jana Petrášová

Natália Korytárová

Martina Križanová

54/2012/FVL

Indukce matrixové metaloproteinázy-2 a IL-1 v bovinních keratinocytech pomocí histaminu.

splněn  

1x IF

 

2xkonf.

 

 

 

 

splněno

 

Jana Juránková

Prof. MVDr. Břetislav Koudela CSc.

Anita Frencová

55/2012/FVL

Magnetic capture a real-time PCR: nová možnost v detekci a kvantifikaci Toxoplasma gondii ze vzorků tkání potravinových zvířat?

splněn  

1x IF

 

splněno

Šárka Stehlíková

Jitka Macháňová

Tereza Stránská

56/2012/FVL

Časoprostorová detekce receptorů vybraných hormonů spojena s jejich rolí v reprodukčním systému morčete domácího.

splněn  

1x IF

 

 

Peter Scheer

MVC. Magdalena Marková

MVDr. Petr Janalík

57/2012/FVL

Model akcesorního bezstehového štěpu srdce u potkana – srovnání intraabdominální a ventrální krční pozice u potkana na vitalitu štěpu a perioperační komplikace.

splněn

1x IF

 

 

Veronika Jarošová

Prof. MVDr. Vladimír Celer, PhD.

59/2012FVL

Exprese variabilních domén IgG protilátkových molekul proti nukleokapsidovému proteinu Torque teno sus viru 2.

splněn

1x IF

 splněno

Petr Raušer

MVC. Magdalena Marková

MVDr. Petr Janalík

60/2012/FVL

Časná analgezie po parodontálním ošetření u psů – srovnání tří analgetických protokolů

splněn

 

2x IF

 

2xbez IF

2xkonf.

splněno

 

splněno

 

splněno

Alois Čížek

Mgr. Iveta Zadražilová

MVDr. Martina Masaříková, Kamila Filipová,

Michaela Pokorná

65/2012/FVL

Hodnocení antimikrobiální aktivity potenciálních chemoterapeutik.

splněn

 

6x IF

 
 splněno

Svatopluk Čech

 

Marta Zavadilová

Tereza Kochová

70/2012/FVL

Parametry acidobazické rovnováhy ve folikulární tekutině u mléčného skotu.

splněn

2x IF

 splněno
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person