Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2013 - FaF

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení
komise dne 11.12.2013

Publikace výsledků
plán
Ke dni 14.12.2018

Mgr. Valeryia Stukina

Doc. Ing. Jiří Dohnal, CSc., MBA

81/2013/FaF

Práva k duševnímu vlastnictví ve farmacii: právní úprava a jeho ochrana v EU

splněn

 

1x IF

1x konf.

 

splněno

 

PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

Mgr. Barbora Vraníková, Aneta Faltýnková, Monika Fileková

82/2013/FaF

Vliv plniv a rozvolňovadel na vlastnosti a disoluční profil liquisolid systémů.

splněn

 

1x IF

 
 splněno

Mgr. Jana Želazková

Doc. PharmDr. Oldřich Farsa PhD.

84/2013/FaF

Příprava, charakterizace a in vitro a in silico hodnocení aktivity nových inhibitorů polymerace mikrotubulů jako potenciálních antineoplastik

 

splněn

 

 

1x IF

 
 splněno

Mgr. Zora Vochyánová

RNDr. Jan Hošek, Ph.D., Mgr. Alžběta Jugová

85/2013/FaF

Vliv geranylovaných flavonoidů na experimentálně indukovanou kolitidu

splněn

 

 

1x IF

 

1xbez IF

 

splněno

 

splněno

Mgr. Ľudmila Ballová

Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D., Mgr. Zuzana Pobořilová, Ivana Kolovecká

88/2013/FaF

Vliv ZnO nanočástic na rostlinnou modelovou kulturu BY-2.

 

splněn

 

1x IF

 

1x IF

 

 splněno

 

 manuscript

Mgr. Ondřej Neuwirth

Mgr. Jakub Treml

90/2013/FaF

Vliv singletového kyslíku na expresi a transkripci antioxidačních enzymů

    splněn

 

1x IF

 
 splněno

Mgr. Jan Otevřel

Ing. Pavel Bobáľ, CSc., Dobromila Mikošková

91/2013/FaF

Příprava nových 4-arylaminochinolinů a určení spektra jejich biologické aktivity

splněn

 

1x IF

 

splněno

 

PharmDr. Dagmar Jankovská, Ph.D.

Mgr. Daniela Veselá

94/2013/FaF

Izolace obsahových látek z rostliny Nasa triphylla

splněn

 

1x IF

 

 splněno

 

Mgr. Markéta Valtusová

Doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D., PharmDr. Petr Doležel, Mgr. Hana Landová

96/2013/FaF

Moderní léková forma pro lokální antimykotickou terapii

splněn

 

1x IF

 

 splněno

 

PharmDr. Eliška Mašková

PharmDr. Kateřina Dvořáčková, Ph.D., Mgr. Jan Muselík, Ph.D., PharmDr. Petr Doležel, Martina Šimíčková, Veronika Tkadlečková, Martina Joudalová

99/2013/FaF

Využití modifikátorů pH pro dosažení pH-nezávislého disolučního profilu slabě bazického léčiva z matricových tablet

 

splněn

 

 

1x IF

 

 

 

splněno

 

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Lenka Hronešová, Karolína Holacká

103/2013/FaF

Vliv rodiny p53 na působení cytostatik u lidských glioblastom

 

splněn

 

 

2x IF

 
 splněno

PharmDr. Ondrej Baďo

MUDr. PharmDr. Marek Frydrych, Ph.D.

104/2013/FaF

Farmakologický screening antihypertenzivního a negativně chronotropního efektu nových derivátů arylkarbonyloxyaminopropanolu

 

splněn

 

1x IF

 

Ing. Pavel Bobáľ, CSc.

Eva Charvátová, Pavel Janík, Jana Nygrýnová, Kristýna Babejová

108/2013/FaF

Návrh a syntéza nových inhibitorů HDAC jako potenciálních terapeutik

splněn

 2x IF  splněno

PharmDr. Kateřina Wróblová

Doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D., PharmDr. Michal Kolorz, Ph.D. , Jana Mokráňová

112/2013/FaF

Polymorfismy v genech pro TNFRSF1A a TNFRSF1B, jejich asociace s fenotypem Crohnovy choroby a efektivitou biologické léčby infliximabem.

splněn

 

1x IF

 

splněno

 
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person