Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2013 - FVHE

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
Hodnocení komise dne 11.12.2013
Publikace výsledků
plán
Ke dni 14.12.2018
Mgr. Zbyněk Heger  Prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Ondřej Zítka, Ph.D., Mgr. Kateřina Járová, Mgr. Barbora Němcová, Mgr. Hana Mikulášková  4/2013/FVHE  Studium interakce estradiolu jako endokrinního disruptoru s DNA  splněn  3xIF   splněno
Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.  Mgr. Renata Knoblochová, MVDr. Irena Svobodová, Ph.D, Eliška Hokeová  7/2013/FVHE  Aplikace mikrobiologických a molekulárně genetických metod pro detekci, izolacici Helicobacter pulloru  splněn

1xIF 

 

2xbezIF

 

3xkonf

 splněno

 

 splněno

 

 splněno

Ing. Michaela Nesvadbová, Ph.D.  MVDr. Zdeňka Hutařová, Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D., MVDr. Ladislav Kašpar , Steinbauer Vladimí  8/2013/FVHE  Druhová identifikace masa volně žijící zvěře pomocí molekulárně genetických met  splněn 

1xIF

 

2xbezIF

 

2xkonf

 

 

splněno

 

splněno

 

splněno

 

 

MVDr. Zdeňka Hutařová  Prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA  13/2013/FVHE  Využití biogenních aminů pro určení hygienické kvality zvěřiny zaječí zvě  splněn  1xIF   splněno
Mgr. Alena Skočková  Doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D, Mgr. Marta Dušková, Ph.D., Mgr. Kateřina Bogdanovičová, Mag. nutr. Ines Lačanin  15/2013/FVHE  Výskyt baktérií z čeledi Enterobacteriaceae s produkcí ESBL v syrovém mléce a mechanismy jejich rezistenc  splněn 

1xIF

 

1xbezIF 

 splněno

 

 splněno

Mgr. Ing. Bohdana Janštová  MVDr. Lenka Necidová, Ph.D., Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. ,Doc. Ing. Jiří Štencl, DrSc. , Mgr. Pavla Prachařová,  Mgr. Václav Vlášek, Mgr. Danijela Jovanovic  16/2013/FVHE  Sledování dynamiky růstu vybraných mikroorganismů v potravinách určených k přímé spotřebě při použití různých konzervačních prostředků a způsobů balen  splněn  2xIF   splněno
Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.  Ing. Jana Blahová, Ph.D., MVDr. Andrea Slaninová, MVDr. Martin Hostovský, Jaroslav Mikeš, Bc. Markéta Bednářová 
 
17/2013/FVHE  Kapr obecný (Cyprinus carpio) jako modelový organismus pro hodnocení vlivu moderních pesticidů na vznik oxidativního stre  splněn  1xIF   splněno
Mgr. Lenka Divišová  Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., Mgr. Petr Maršálek, Ph.D., Ing. Lenka Zelníčková,  18/2013/FVHE  Stanovení tetracyklinových, sulfonamidových a fluorochinolonových antibiotik v biologických matricích s využitím online extrakce na pevné fázi přímo spojené s kapalinovou chromatografií a tandemovou hmotnostní spektromet  splněn  1xIF   splněno
MVDr. Ondřej Pána  MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D., Mgr. Zuzana Široká, Ph.D., MVDr. Marta Bartošková, Veronika Lesiuková  19/2013/FVHE  Využití metody RT-PCR v diagnostice genové exprese u dania pruhovaného (Danio rerio) vystaveného účinku norfloxaci  splněn  1xIF   splněno
Mgr. Alice Jírová  Mgr. Kateřina Járová, doc. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc., Mgr. Petra Komárková, Mgr. Zuzana Králová  20/2013/FVHE  Prioritní organické polutanty na bázi organohalogenovaných sloučenin a jejich distribuce ve vodním ekosystém  splněn 

2xIF 

 

1xkonf

 splněno

 

 splněno

Mgr. Zuzana Králová  prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Petra Komárková  21/2013/FVHE  Syntetické vonné látky a jejich distribuce do složek životního prostře splněn  1xIF   splněno
MVDr. Marie Ševčíková  Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D., Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D., Mgr. Lenka Sedláčková, Mgr. Tomáš Král  22/2013/FVHE  Vliv oxichloridu měďnatého na vývojová stádia vodních organizm  splněn  1xIF   splněno
Mgr. Zdeňka Cutáková  Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D., Mgr. Zdeňka Soukupová  24/2013/FVHE  Fenotypizace leukocytů u sivenů amerických (Salvelinus fontinalis) s využitím průtokové cytometri  splněn  1xIF   splněno
Mgr. Darina Kostelníková  Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., Mgr. Jitka Osičková, MVDr. Eva Renčová, Ph.D.  27/2013/FVHE  Identifikace parciální sekvence genu kódujícího alergenní protein parvalbumin tresky aljašské (Theragra chalcogramma) metodou real-time PC  splněn  1xIF  
MVDr. Gabriela Želinská  Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D., Doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. , Mgr. Petra Hrabčáková, Bc. Zuzana Purmenská  28/2013/FVHE  Sledování dopadu působení stresu na imunitní systém brojlerových kuřat na základě stanovení pterinů v krevní plazm  splněn  1xIF   splněno
Mgr. Hana Škochová  Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Mgr. Jiří Král, Mgr. Jitka Osičková, Mgr. Karel Ondráček, Mgr. Veronika Kováčová  29/2013/FVHE  Využití kyseliny ethylendiaminotetraoctové (EDTA) při terapii intoxikace olovem u ptačích embryí  splněn  1xIF   splněno
Mgr. Petra Humpolcov  Doc. Ing. David Zapletal, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., Ing.Radovan Jůzl,Mgr. Lucie Rusníková  31/2013/FVHE  Srovnání profilu mastných kyselin ve svalovině bažantů (Phasianus colchicus) a orebic (Alectoris chukar)  splněn 

1xIF

 

6xkonf 

 splněno

 

 splněno

Mgr. Veronika Kováčová  Prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.,  Mgr. Jitka Osičková, Mgr. Karel Ondráček, Mgr. Jiří Brichta  32/2013/FVHE  Transkriptomická analýza reakce netopýrů na infekci Geomyces destructan  splněn  1xIF   splněno
MVDr. Iveta Matejová  Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., MVDr. Martin Faldyna, Ph.D., MVDr. Dana Živná, Bc. Pavla Sehonová  34/2013/FVHE  Hodnocení vlivu deoxynivalenolu na vybrané ukazatele imunitního systému ry  splněn  1xIF   splněno
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person