Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2013 - FVL

Řešitel
Spoluřešitel
Číslo grantu
Název grantu
 
Hodnocení komise dne 11.12.2013
Publikace výsledků
plán
ke dni 14.12.2018
MVDr. Kateřina Pomajbíková  Mgr. Mwanahamisi Issa, Zuzana Tehlárová,  38/2013/FVL  Parazitofauna volně žijících habituovaných mangabejů štíhlých (Cercocebus agilis) s důrazem na mezidruhové přenosy  splněn  1x IF   
MVDr. Štěpán Bodeček PhD.  MVC. Michaela Kovářová 

41/2013/FVL 

Využití zátěžového trenažéru v diagnostice etiologických faktorů a v terapii dorzální dislokace měkkého patra u koní. 

splněn 

2x IF

 

1x konf. 

splněno

 

 

splněno

Mgr. Kristýna Hrazdilová, Ph.D.  Mgr. Eva Slaninková, Mgr. Kristýna Brožová  42/2013/FVL  Prevalence a genotypizace anellovirů afrických primátů  splněn  1x IF   splněno
MVDr. Petra Fedorová  Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, MVDr. Robert Srnec, Ph.D., MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D. , Robert Snášil, Jan Krhut, Eliška Horáčková  43/2013/FVL  Srovnání biomechanických podmínek v kolenním kloubu s rupturou LCC v závislosti na typu jeho stabilizace: ex vivo studie  splněn  1x IF   splněno
MVDr. Michal Crha, Ph.D.  MVDr. Miloš Vávra, MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D. , prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, Veronika Šimerdová, Petra Kišová, Agáta Sívková  44/2013/FVL  Ověření vhodnosti SPA ("single port access") laparoskopie při preventivní gonadektomii a gastropexi u malých zvířat; zhodnocení pooperační bolesti po SPA v porovnání s minilaparotomií.  splněn 

1x IF


3x bez IF 

 

1xkonf

 splněno

 

 splněno

 

 

 splněno 

MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.  Mgr. Klára Vlčková  47/2013/FVL  Stanovení vlivu antibiotické léčby na složení       gastrointestinální mikroflory u volně žijících goril nížinných  splněn 

1x IF

 

2xkonf 

splněno

 

splněno

MVDr. Petr Jahn, CSc.  Veronika Matějičná  48/2013/FVL  Studium syndromu „headshaking“ u koní.  splněn 

1x IF

 

1xbezIF 

splněno

 

splněno

MVDr. Ivana Uhríková  Marie Rybová, MVDr. Leona Raušerová, Ph.D., MVDr. Naděžda Kružíková, Vendula Kuchařová  52/2013/FVL Porovnání aktivátorů a inhibitorů koagulace a fibrinolýzy u onemocnění asociovaných s výskytem diseminované intravaskulární koagulace.  splněn  1x IF   splněno
Prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.  Dora Satinská, MVDr. Zlata Hošková  57/2013/FV  Stanovení regulačních cytokinů a subpopulací lymfocytů u psů s atopickou dermatitidou  splněn  1x IF  recenzní řízení
MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D  Martina Chromá, MVDr. Mirko Vyskočil, Eliška Horáčková  59/2013/FVL  Vybrané biochemické parametry semenné plazmy hřebců a jejich korelace s kvalitou semene a jeho mrazitelností  splněn 

1x IF

 

1xkonf 

 splněno

 

 splněno

MVDr. Hana Dluhošová  doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., prof. MVDr. František Tichý CSc., Kristýna Glocová , Barbora Putnová  61/2013/FVL  Tvorba spojení zub-kost u plazů a její klinický význam   splněn  2x IF 

 splněno

MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.  MVDr. Petr Janalík, Hana Hlávková,Eliška Vitásková  65/2013/FVL  Dynamika hojení parodontálních defektů v závislosti na užité antibiotické terapii splněn  1x IF   
MVDr. Katarína Holičková  Doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D., MVDr. Eva Indrová ,  68/2013/FVL  Využití ergometrinu a ceftiofuru v průběhu puerperia u dojnic.  splněn 

1x IF 

 

1x konf.

 splněno

 

 splněno

MVDr. Robert Novotný  MVDr. Roman Vitásek, Ph.D  73/2013/FVL  Dlouhodobá suprese pohlavní aktivity kocourů za použití implantátu s GnRH agonistou deslorelinem  splněn  1x IF 

splněno

MVDr. Iva Fialová  MVDr. Pavel Proks, Ph.D., MVDr. Michaela Paninárová, Nikola Ďurišová   75/2013/FVL  Vliv přítomnosti přechodového obratle v lumbosakrální oblasti na velikost acetabulárního úhlu u psů.  splněn

1x IF

 

2x konf. 

 splněno

 

 

 splněno

MVDr. Andrea Mináriková  MVDr., Vladimír Jekl, Ph.D., Dip. ECZM   114/2013/FVL  Standardizace rentgenologického vyšetření drobných savců pomocí zubního rentgenu  splněn 

1x IF

 

1xbezIF

 

12xkonf

 splněno

 

 splněno

 

 splněno

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D. (M.Sc.

M. Qablan, Ph.D.)

MVDr. Barbora Mitková, Mgr.Martina Gallusová  115/2013/FVL  Diversita a hostitelská specifita parazitických prvoků rodu Hepatozoon u masožravců  splněn  1x IF   splněno
google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person