Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2014 - FaF

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení

komise dne 11.12.2014

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

Doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D.

Michaela Hrubá,

Marie Moravcová

37/2014/FaF

Syntéza amidů kyseliny kynureninové jako biologicky aktivních látek

splněn

 

4x IF

.

 

splněno 

 

PharmDr. Michal Kolorz, Ph.D.

Eva Dvořáková

42/2014/FaF

Polymorfismy exonové oblasti genu pro TNFRSF1B, jejich asociace s efektivitou biologické léčby infliximabem.

splněn

1x IF

 

Ing. Stanislava Keltošová

PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

44/2014/FaF

Hodnotenie antiproliferačných účinkov novo substituovaných chinazolínových derivátov na ľudských nádorových buňkách.

splněn

1x IF

v tisku 

doc. RNDr. Jiří Pazourek, Ph.D.

René Rak

46/2014/FaF

Stanovení myo-inositolu v potravinových doplňcích pomocí hydrofilní interakční kapalinové chromatografie (HILIC)

splněn

1x IF

 

splněno 

Mgr. Ludmila Havelková

PharmDr. Bc. Hana Kotolová PhD., Mgr. Bc. Kateřina Horská, Mgr. Monika Zatloukalová,

Jiří Procházka

48/2014/FaF

Časné a chronické účinky olanzapinu na sérové hladiny adipokinů

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Jan Otevřel

Ing. Pavel Bobáľ, CSc.,

Lucie Brunclíková

50/2014/FaF

Syntéza a ověření katalytické aktivity chirálních bifunkčních thiomočovinových (CBTU) a selenomočovinových organokatalyzátorů u asymetrické Henryho adice.

splněn

1x IF

splněno 

PharmDr. Iveta Zadražilová

doc. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D., Denisa Glósová, Dobromila Mikošková, Šárka Pospíšilová, Valéria Púdelková, Barbora Smičková, Miroslava Valešová

52/2014/FaF

Studium antimikrobiálních vlastností nově syntetizovaných potenciálních chemoterapeutik

splněn

 

2x IF

 

 

splněno

Mgr. Lenka Vinklárková

Doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc.

53/2014/FaF

Polymerní filmy s obsahem nesteroidního antiflogistika pro lokální terapii bolesti v ráně

splněn

 

1x IF

 

splněno 

PharmDr. Petra Hřibová

Eva Zajasová

54/2014/FaF

Antiureázová aktivita Rhus typhina.

splněn

1x IF

splněno 

Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Mgr. Ivana Lukášová, PharmDr. Aleš Franc, Ph.D., Mgr. Dana Sabadková, Daniela Majerčíková, Veronika Ďurovcová,                                                 

55/2014/FaF

Tvorba biorelevantní disoluční metody pro kontrolu kvality tablet s obsahem warfarinu.

splněn

 

1x IF

 

splněno 

Mgr. Markéta Gazdová

prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., doc. PharmDr. Karel Šmejkal, PhD., Ivana Jelšíková

57/2014/FaF

Protizánětlivá aktivita obsahových látek Eucalyptus globulus

splněn

1x IF

splněno 

Mgr. Jakub Káňa

Doc. PharmDr. Oldřich Farsa PhD., Mgr. Irena Macků

60/2014/FaF

Syntéza potenciálních léčiv s vlivem na CNS s fragmentem omega-laktamu a in vitro hodnocení

splněn s výhradou

1x IF

splněno 

Mgr. Dana Sabadková

PharmDr. Aleš Franc, Ph.D., Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D. , Eva Večeřová, Lubica Pősová

61/2014/FaF

Vývoj pH závislé disoluční metody pro kontrolu uvolňování glukosy z pelet s řízeným uvolňováním pro prevenci hypoglykémie

splněn

 

1x IF

 

 

splněno 

PharmDr. Daniela Veselá

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D., Lucie Krejčová

63/2014/FaF

Izolace obsahových látek Nasa triphylla a stanovení jejich antiflogistické aktivity

splněn

2x IF

 

splněno 

Mgr. Markéta Dlouhá

Doc. RNDr. Eva Račanská, CSc, Doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D.,

Mgr. Al-Fadhli Abdulkarim

65/2014/FaF

Hodnocení potenciální antihyperglykemické a antiradikálové aktivity měďnatých komplexů u alloxanového modelu diabetu na myších.

splněn

 

1x IF

 

 

 

Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Lucie Holaňová, Jana Poletinová

67/2014/FaF

Vliv 8-oxoguaninu na funkci proteinů rodiny p53

splněn

 

1x IF

 

splněno

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person