Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2014 - FVHE

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení komise dne 11.12.2014

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

MVDr. Jana Krejcarová

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

01/2014/FVHE

Využití rakytníkových výlisků v dietě užitkových nosnic

splněn

1xIF

 

5x konf.

splněno

 

splněno

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.,

(MVDr. Marta Bartošková)

Ing. Vlasta Stancová, Ph.D., MVDr. Gabriela Želinská, Věra Mojžíšová, Jitka Vetešníková

03/2014/FVHE

Využití metody RT-PCR při vyhodnocení vlivu vybraných léčiv na genovou expresi u dania pruhovaného (Danio rerio).

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Dana Živná

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc., Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D., Zuzana Lukešová, Jaroslav Mikeš

04/2014/FVHE

Účinky kyseliny salicylové a ciprofloxacinu na ryby se zaměřením na vybrané parametry oxidativního stresu

splněn

 

1xIF

 

 

splněno 

 

MVDr. Nela Dvořáková

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

06/2014/FVHE

Biodiverzita a fylogenetické vztahy krevních parazitů u sladkovodních želv jihovýchodní a východní Asie

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Markéta Rybářová

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

11/2014/FVHE

Distribuce a biodiverzita babesií v klíštěti obecném (Ixodes ricinus) na jižní Moravě

splněn

1xIF

 splněno

Mgr. Ivana Jamborová

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. , Bc. Dis. Pavla Julínková

12/2014/FVHE

Escherichia coli ST131: molekulárně-biologické srovnání epidemiologicky významného, multirezistentního klonu z různých zdrojů

 

splněn

 

1xIF

 

splněno 

Mgr. Hana Dobiášová

RNDr. Monika Dolejská, Ph.D., Bc. Jiří Vojtěch

13/2014/FVHE

Rozšíření a diverzita IncX plazmidů nesoucích geny rezistence ke klinicky významným antibiotikům u Enterobacteriaceae

splněn

 

 

1xIF

 

 

splněno 

Mgr. Matej Kautman

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

15/2014/FVHE

Skrytá hrozba želvích klíšťat? Virus krymsko-konžské hemoragické horečky v klíšťatech Hyalomma aegyptium.

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Veronika Oravcová

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc., MVDr. Martina Masařiková

17/2014/FVHE

Epidemiologická příbuznost klinicky významných enterokoků rezistentních k vankomycinu získaných z nemocnice, z čističky odpadních vod a z vodního ptactva.

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Miroslava Mikšíková

MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Mgr. Hana Hrubá, Mgr. Jiří Brichta, Mgr. Ing. Veronika Kováčová, Mgr. Barbora Němcová

23/2014/FVHE

Monitoring výskytu vztekliny a reziduí těžkých kovů u středoevropských netopýrů

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Zdeňka Soukupová

Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D., Bc. Eva Jelínková 

24/2014/FVHE

Možnosti terapie nematodózy lososovitých ryb chovaných v recirkulačním systému dánského typu.

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Lucia Hodulová

RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D., Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D., Mgr. Romana Kostrhounová, Ph.D., Mgr. Lucie Chamulová, Ing. Jitka Langová, Bc. Žofie Bulandrová, Adela Hriadelová 

25/2014/FVHE

Kolostrum jako zdroj významných biomolekul a jejich dynamika v průběhu laktace

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Bc. Ludmila Luňáková, Ing., Josef Jandásek, Ph.D., Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., Mgr. Ing. Martina Bednářová, Mgr. Petra Čáslavková, Jana Škriňová

27/2014/FVHE

Průkaz mléčné bílkoviny a karagenanů v masných výrobcích

splněn

1xIF

 

Ing. Josef Vakula

Doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D., MVDr. Martin Hostovský, MVDr. Iveta Matejová, Tereza Foldynová, Zuzana Čerlíková

31/2014/FVHE

Vliv T-2 toxinu na parametry oxidativního stresu u pstruhů duhových (Oncorhynchus mykiss)

splněn

 

 

2xIF

 

 

splněno 

Mgr. Zuzana Králová

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc., Mgr. Petra Komárková

32/2014/FVHE

Optimalizace metod pro stanovení methylrtuti ve vodním ekosystému

splněn

2xIF

splněno 

Mgr. Barbora Němcová

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.,

Mgr. Ing. Veronika Kováčová,

 

33/2014/FVHE

Efekt platinových kovů na reprodukci půdního kroužkovce – roupice druhu Enchytraeus crypticus.

splněn

1xIF

splněno 

RNDr. Milena Bušová, CSc.

Bc. Gabriela Havlíková

34/2014/FVHE

Využití metalothioneinů u ryb jako biomarkerů kontaminace vodního prostředí

splněn

 

1xIF

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person