Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2014 - FVL

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení komise dne 11.12.2014

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D.

MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara, MVDr. Tomáš Baňoch, Ph.D., MVDr. Jan Vašek, Barbara Prokešová 

71/2014/FVL

Vliv nedostatku železa a chladového stresu na produkci thyroidních hormonů a termoregulaci selat

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Martina Masaříková

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., Mgr. Ivan Manga, PhD., MVDr. Ludmila Kohoutová,

74/2014/FVL

Charakteristika multirezistentních izolátů salmonel z odpadních vod a racků metodami molekulární biologie

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Petr Raušer, Ph.D.

MVC. Jana Zapletalová, Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., MVC. Natália Korytárová, MVC.Agáta Sivková

80/2014/FVL

Vliv neuromuskulární blokády na respirační a kardiovaskulární parametry při laparoskopii u psů

splněn

1x IF

 

1xbezIF

 

1xkonf

splněno

 

splněno

 

splněno

MVDr. Dobromila Molinková, Ph.D.

Mgr. Kristýna Brožová, Mgr. Eva Slaninková

82/2014/FVL

Genetická a fylogenetická analýza trusem vylučovaných parvovirů afrických primátů

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Petr Jahn, CSc.

MVDr. Zuzana Drábková, Františka Hrdinová

86/2014/FVL

Studium sezónní myopatie u koní v České republice

splněn

1x IF

 

1xbezIF

 

2xkonf 

 

splněno

 

splněno

 

splněno 

 

MVDr. Lada Hofmannová, Ph.D.

Tereza Šimonovská, Lucie Nováková, Milan Dudáš

88/2014/FVL

Úloha ježků v koloběhu zoonóz v urbánních ekosystémech a v lidské péči.

splněn

2x IF

 

1x konf

splněno 

 

splněno 

Mgr. Barbora Kalousová

Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D., Mgr. Mwanahamisi Issa, Mgr. Klára Vlčková

90/2014/FVL

Vliv infekcí strongylidními hlísticemi na výskyt malárie u lidoopů a lidí

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Petra Fedorová

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, MVDr. Lucie Urbanová, Ph.D, MVC. Kateřina Jiřičková  , Nikola Pánková, Andrea Nečasová

91/2014/FVL

Ověření biomechanických vlastností a cytotoxicity nového resorbovatelného polymerního gelu vyvinutého k výplni kostních defektů

splněn

1x IF

článek přijat 

MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.

Jana Slováková

92/2014/FVL

Korelace morfologického hodnocení retikulocytů s jejich kvantifikací na základě fluorescenční průtokové cytometrie v periferní krvi u anemických psů a koček

splněn

1x IF

 

MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, MVDr. Iva Fialová, MVDr. Michaela Paninárová,Jan Krhut, Petra Hvizdošová

94/2014/FVL

Srovnání základních charakteristik počítačového modelování a mechanického testováním in vitro na modelu krční páteře psa.

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Hana Dosedělová

doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D., prof. MVDr. František Tichý CSc, Kristýna Glocová , Barbora Putnová

96/2014/FVL

Studium mechanizmů omezujících vývoj náhradních generací zubů

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Šárka Krisová, Ph.D.

Katarína Tothová, MVDr. Dobromila Molínková, Ph.D., Dagmar Kolářová, Petra Kuchařová

97/2014/FVL

Význam infekce a aktivity EHV2 při vznik klinického onemocnění herpesvirovou keratitidou u koní.

splněn

1x IF

 

Moneeb Qablan, M.Sc., Ph.D

Mgr. Martina Gallusová, Prof. MVDr. David Modrý, Ph.D., MVDr. Barbora Mitková

99/2014/FVL

Metoda Next Generation  Sequencing jako nový nástroj k diagnostice diverzity protozoárních patogenů kmene v klíšťatech ze psů

splněn

1x IF

 

Mgr. Eva Adamová

Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

101/2014/FVL

Funkce kaspázy-3 v osteogenezi

splněn

1x IF

splněno 

MVDr. Jana Šmídková

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., Doc. MVDr. Josef Illek , DrSc., Marie Rybová

102/2014/FVL

Dynamika kolonizace střeva telat Escherichia coli tvořící ESBL v podmínkách mléčných farem

splněn

1x IF

splněno 

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. ECBHM.

MVDr. Jana Šmídková,

Veronika Sujová

103/2014/FVL

Dynamika změn koncentrací imunoaktivních látek v kolostru.

splněn

1x IF

 

MVDr. Jan Vašek

Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., MVDr. Bc. Jonáš Vaňhara,  Pavla Kuncová      

104/2014/FVL

Dynamika vylučování a přežívání Escherichia coli tvořící  ESBL na velkokapacitní farmě prasat s historií používání ceftiofuru

splněn

1x IF

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person