Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2015 - FaF

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení

komise dne 11.12.2015

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

PharmDr. Aneta ČERNÍKOVÁ

Doc. PharmDr. Josef Jampílek Ph.D.

302/2015/FaF

Hodnocení derivátů alaptidu jako potencionálních modifikátorů transdermální penetrace.

splněn

3x IF 

 

 splněno

 

Doc. PharmDr. Josef JAMPÍLEK, Ph.D.

Dobromila Mikošková

Andrea Čechová, Denisa Glósová, PharmDr. Iveta Zadražilová

304/2015/FaF

Protiinvazivní aktivita nových antimikrobiálních chemoterapeutik

splněn

4x IF

 

 splněno

 

Mgr. Milan Juhás

Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.

PharmDr. Michal Kolorz, Ph.D.

Markéta Koppová

305/2015/FaF

Závislost per os dávky tacrolimu na genotypu příjemce štěpu srdečního transplantátu.

splněn

1x IF

 

PharmDr. Miroslava PAVELKOVÁ

Doc. PharmDr. Kateřina Kubová Ph.D.

PharmDr. Jakub Vysloužil

Karel Hanzal, Martina Kaletová,  PharmDr. Martina Kejdušová Ph.D., Radim Pešek

306/2015/FaF

Příprava mukoadhezivních mikročástic na bázi biokompatibilních polymerů s biologickým účinkem proti vaginálním patogenům

splněn

1x IF

 splněno

PharmDr. Jan Otevřel

Jakub Karas

Lucie Brunclíková

 

307/2015/FaF

Imobilizace homochirálních bis(thiomočovinových) organokatalyzátorů a jejich aplikace u asymetrické Henryho reakci

splněn

1x IF

 

 splněno

 

Veronika WALICOVA

PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D.

Adéla Kulhánková ,

doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D., Mgr. Markéta Gajdošová , Michaela Fabíková

308/2015/FaF

Příprava a hodnocení matricových orálních filmů jako potenciálních nosičů léčiv.

splněn

1x IF

 splněno

PharmDr. Zora Vochyánová

RNDr. Jan Hošek, Ph.D.

Dominik Rotrekl

310/2015/FaF

Vliv cudraflavonu B na expresi a aktivitu zánětlivých markerů u experimentálního modelu kolitidy potkana

splněn

 

2x IF

 

 splněno

Mgr. Marie Pokorná

Doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.

 

313/2015/FaF

Izolace prenylovaných sloučenin s potenciální antiflogistickou aktivitou z kůry kořene Morus alba.

splněn

 

1x IF

 

 splněno

PharmDr. Aleš Franc, Ph.D.

(PharmDr. Petr Doležel, Ph.D.)

Nikola Holcová

Petra Kocová

314/2015/FaF

Využití vícerozměrné analýzy dat ve farmaceutické technologii

splněn

1x IF

 splněno

PharmDr. Tereza Padrtová

Markéta Dalecká

315/2015/FaF

Příprava a hodnocení heteroarylkarbonyloxyaminopropanolů a jejich kvarterních amoniových derivátů - látek s potenciální biologickou aktivitou.

splněn

 

2x IF

 

 splněno

Mgr. Ivan STUPÁK

PharmDr. Martin Čulen, Ph.D.

 

318/2015/FaF

Zlepšováni predikce biodostupnosti pomocí vysoce biorelevantní disoluce a in vitro - in vivo korelací

splněn

1x IF

 splněno

PharmDr. Tomáš Goněc, Ph.D.

Josef Stráník

 

320/2015/FaF

Syntéza a studium karbamátových derivátů naftalenkarboxanilidů.

splněn

3x IF

 

 splněno

 

PharmDr. Ľudmila Ballová

doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D

 

321/2015/FaF

Účinok nanočastic oxidu zinočnatého na modelové halofyty rodu Salicornia

splněn

 

1x IF

 

 splněno

Jiri KOS

Adéla Hálková

Alena Zimolová

322/2015/FaF

Syntéza a studium biologických vlastností poysubstituovaných hydroxnaftanilidů

splněn

3x IF

 

 splněno

 

Mgr. Tereza Kauerová

doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.

323/2015/FaF

In vitro analýza antiproliferačních účinků nových inhibitorů tyrozinkinázy se zaměřením na buněčný cyklus.

splněn

1x IF

 

 splněno

 

Mgr. Eva Havránková

Prof. RNDr. Jozef Csöllei, CSc.

324/2015/FaF

Syntéza 1,3,5-triazinů s novými piperazinovými strukturními motivy a jejich prekurzorů s využitím metod „Zelené chemie“.

splněn

 

1x IF

 

 splněno

Mgr. Alžběta KRUŽICOVÁ

Jakub Jeřábek,

Vojtěch Ondra

 

326/2015/FaF

 

Biologické hodnocení vlivu modifikovaných karboxymethylcelulózových materiálů na hojení ran u laboratorních potkanů s navozeným diabetes mellitus

splněn

 

1x IF

 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person