Protokol obhajob grantů IGA VFU Brno řešených v roce 2015 - FVHE

Řešitel

Spoluřešitel

Číslo grantu

Název grantu

Hodnocení komise dne 11.12.2015

Publikace výsledků

plán

Ke dni 14.12.2018

Mgr. Blanka Zábrodská

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Ines Lačanin, mag. nutr., MVDr. Sandra Dluhošová, RNDr. Ivana Borkovcová, Ph.D.

209/2015/FVHE

Detekce aktuálních způsobů falšování medu

splněn

1xIF

 

 

 

Lenka NECIDOVA

Mgr. Kateřina Bogdanovičová

Bc. Kateřina Bártová, Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

212/2015/FVHE

Sledování mikrobiologické kvality a bezpečnosti vybraných potravin živočišného původu z pohledu platné legislativy a použitých konzervantů

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Kateřina Sedláková

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

MVDr. Jana Krejcarová, Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

214/2015/FVHE

Využití lupinových semen v dietách určených pro výkrm brojlerových kuřat

splněn

1xIF

 

1xkonf.

 splněno 

 

splněno

Katerina KOUKALOVA

Doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D.

MGR. Kateřina Bogdanovičová

215/2015/FVHE

Využití molekulárních metod k charakterizaci izolátů MRSA v potravinovém řetězci

splněn

1xIF

 

Mgr. Ivana JAMBOROVÁ

Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

217/2015/FVHE

Plazmidově kódovaná rezistence k cefalosporinům a fluorochinolonům u izolátů Escherichia coli z vrány americké

splněn

1xIF

splněno 

Mgr., Matej KAUTMAN

Doc. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

219/2015/FVHE

Zoonotické bakteriální patogeny v klíšťatech Hyalomma aegyptium

 

splněn

1xIF

splněno 

Lívia CHMELOVÁ

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc,

Mgr. Veronika Doubková,

MVDr. Iveta Matejová

225/2015/FVHE

Vliv léčebných koupelí v roztoku formaldehydu a NaCl na ryby se zaměřením na imunitní systém.

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Pavla Sehonová

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.,

Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D., Silvie Matoušková, Tereza Nováková

 

226/2015/FVHE

Účinky vybraných léčiv kontaminujících povrchové vody na raná vývojová stádia ryb

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D

Bc. Marie Bártlová,

MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Bc. Eliška Zichová, Bc. Lucie Škriňová, Bc. Markéta Zelenková, Mgr. Michaela Petrášová,

228/2015/FVHE

Detekce hrachové bílkoviny v masných výrobcích mikroskopickými metodami

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Ing. Veronika KOVACOVA

Mgr. Jiří Brichta,

Mgr. Miroslava Mikšíková,

Mgr. Petr Linhart

 

229/2015/FVHE

Aktivace vrozené imunitní odpovědi netopýrů na infekci plísní Pseudogymnoascus destructans

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Ivana PAPEŽÍKOVÁ, Ph.D.

Radka Heumannová

Michael Fronc

231/2015/FVHE

Vliv kyseliny šťavelové na roztoče Varroa destructor a na jeho hostitele včelu medonosnou (Apis mellifera)

splněn

1xIF

splněno 

Mgr. Miroslava Mikšíková

MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.

Mgr. Jiří Brichta,

Mgr. Petr Linhart

 

235/2015/FVHE

Stanovení akutního toxického účinku imidaclopridu a permetrinu pro buněčné linie netopýra velkého Myotis myotis

splněn

1xIF

 

Mgr. Tomáš Král

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.,

Dagmar Farková

237/2015/FVHE

Stanovení specií rtuti ve tkáních kormorána velkého (Phalacrocorax carbo)

splněn

1xIF

splněno

MVDr. Ľubomír Pojezdal

Prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.

238/2015/FVHE

Porovnanie efektivity identifikácie pôvodcu vírusovej hemoragickej septikémie pomocou real-time RT-PCR a RT-PCR na terénnych izolátoch z Českej republiky

splněn

 

 

1xIF

 

 

splněno 

MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D., Dipl. ECZM

Mgr. Petr Linhart,

Mgr. Jiří Brichta,

Mgr. Miroslava Mikšíková

239/2015/FVHE

Referenční hodnoty biochemických a hematologických parametrů krve u netopýra velkého (Myotis myotis)

splněn

1xIF

 

Mgr. Hana DOBIÁŠOVÁ

RNDr. Monika Dolejská, PhD.

Bc. Zuzana Kindermannová

242/2015/FVHE

Diverzita a evoluce plazmidů u bakterií produkujících karbapenemázy z racků australských

splněn

1xIF

 

splněno

 

Zdenka Marková

Doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph. D.

 

246/2015/FVHE

Sledování vývoje proliferativního onemocnění ledvin v podmínkách intenzivního chovu lososovitých ryb s využitím imunohistochemické diagnostiky.

splněn

 

2xIF

 

splněno 

Ing. Vladimíra ENEVOVÁ

Ing. Jana Blahová, Ph.D.,

Mgr. Lenka Divišová

248/2015/FVHE

Hodnocení účinků tonalidu na vybrané druhy ryb s důrazem na posouzení endokrinní disrupce

splněn

1xIF

splněno 

MVDr. Nina CHARVATOVÁ

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Mgr. Zuzana Široká, Ph.D.,

MVDr. Gabriela Želinská, Rastislav Gončár,

Veronika Tykačová

249/2015/FVHE

Vyhodnocení vlivu fluorochinolonu enrofloxacinu na genovou expresi a na parametry oxidativního stresu u dania pruhovaného (Danio rerio)

splněn

 

1xIF

 

splněno 

 

google+
Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, tel. 541 561 111, vfu@vfu.cz, ID datové schránky: y2cj9e8, elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz This website hasn't the responsible person